banner370

BERAT; BERAATIMIZ OLSUN!...

Manevi ticaret mevsimi,hasat zamanı…
Onbir  ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e girmenin son virajı…
Kandiller geçidi 3 aylardan Şaban’ın 15. Gecesi…
Hülasa;günahlardan arınma zamanı,Ramazan-ı Şerif’e yarım ay kaldı: artık hazırlıklarınızı tamamlayın, nefis muhasebesi yapın, Şehr-ü Ramazan’a tertemiz girin çağrısı.
Aslı “Berâettir.” Beraat sözlükte “bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak” demektir. Bu gece bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları yönünden rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.   
Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir.Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:
(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu Kur’anı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) (Duhan 2,3)
Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.
Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) (Nesai)
Bu gecenin beş özelliği vardır:  
1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. 
2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir. 
3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.   
4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.   
5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın onüçüncü  günü, üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir. 
Hazreti Âişe (R.A) bu gecenin fazileti hakkında şunları anlatıyor:
Günün birinde Hazreti Peygamber(S.A.V) yanıma girdi. Elbisesini çıkardı. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni şüphe, kıskançlık sardı. Ortaklarımdan birinin yanına gidecek sandım ve peşini takip ettim. Medine’nin kabristanı olan Bakîu’l-Garkad’da kendisine eriştim. Mü’minlere ve şehidlere istiğfar ve dua ediyordu. Kendi kendime: ‘Anam babam sana feda olsun! Sen Rabb’ının rızası uğrunda, ben ise dünya peşindeyim!’ diyerek döndüm. Soluk soluğa eve girdim. Arkamdan da Resülüllah (S.A.V) girdi. 
-Neden böyle hızlı nefes alıyorsun?’ dedi.   
Ben,   
-Anam babam uğruna feda olsun. Yanıma gelip elbisenizi çıkardıktan sonra tekrar giyindiniz, beni kıskançlık tuttu. Ortaklarımdan birinin yanına gideceğinizi zannettim. Nihayet sizi kabristana giderken gördüm, dedim.   
Resul–ü Ekrem,   
-Resülüllah sana haksızlık edecek diye mi korkuyorsun?’ dedi.   
Ardından Cibril(A.S) geldi ve şöyle dedi: 
-Bu gece Şa’bân’ın on beşinci gecesidir. Cenabı Hak bu gecede Benî Kelb kabilesi koyunlarının sayısı kadar kimseyi cehennemden âzâd eder. Fakat bu gece Allah; müşriklerin, kincilerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, ana ve babalarına isyan edenlerin, içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz.
Resul–ü Ekrem, elbisesini çıkardı.   
-Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu.   
-Evet, sana anam babam feda olsun, dedim.   
Peygamber namaza kalktı. Secdeye kapanıp uzun müddet kaldı. Endişelendim, elimle yokladım.
 
 
 
Elim, ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim. Secdede şöyle niyaz ettiğini işittim:  
‘Allah’ım! azabından afvına, gazabından rızana sığınıyorum. Sen’den yine Sana iltica ediyorum. Şânın yücedir. Sana yaptığım senayı Senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana lâyık bir surette hamd etmekten âcizim.’ 
Sabah olunca bunları Resul–ü Ekrem’e söyledim. O da,   
- Yâ Âişe, bunları öğrendin mi? dedi.  
-Evet yâ Resülüllah, dedim.  
Resuli Ekrem;   
-Bunları hem öğren hem de başkalarına öğret. Zira bunları bana Cibril (A.S) öğretti ve secdede bunları okumamı ta’lîm buyurdu.’ dedi.”
11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı için geri sayım sürer iken müslüman alemi 'af, kurtuluş ve arınma gecesi olan' Berat Kandili'ni iyi idrak etmelidir.
            Hani uçakla bir yere uçacaksınız, biraz da geciktiniz, bir anons duyarsınız, işte filan isimli kişi: bu sizin için son çağrıdır der, işlemlerinizi halledip  zamanında yetişirseniz  gideceğiniz yere gidersiniz aksi halde kapılar kapanırsa artık çok geç, Berat geceside bir bakıma buna benzer, uyanık olalım Beratımızı alalım, Ramazan’a öğlece girelim İnşALLAH’u Teala…

YORUM EKLE