banner377

BÜYÜK DÜŞÜNEN BÜYÜK BEYİNLER

  Bir bina yapılmadan önce, projesi tasarlanır. Uygun arsa bulunur, daha sonra da maliyet çıkartılır. Fizibilitesi tamamlanan binanın yapımına geçilmeden önce, iyi bir mühendis,  mimar, iyi bir muhasip, iyi bir şantiye şefi, iyi bir aşçı, iyi bir bekçi, iyi bir depocu ve çağa uygun olarak, yetenekli elemanlarla donatılmış bir de ekipman temin edilir.

     Estetik görünümlü, sağlam binalar daimar edilirken bu hususlara dikkat edilir. Ortaya konulan mimari eseri gelip geçenler izlerken hayran kalırlar. Böyle bir mimari eserin yapılabilmesi için de birilerinden destek alınmalıdır. Eğer fikirlere kapalı bir eser ortaya koymaya çalışırsanız, mutlaka bir tarafında bir eksiklik ortaya çıkar.

     Akıllı insanlar fikirlerden korkmaz, fikirlere önem verirler. Çalışmaları ise mutlaka bir amaca yöneliktir. Amaçsız eser meydana getirilmezler.

     Ortaya konan eserin de bir amacı olmalıdır. Amaçsız eserlerin seyircisi ve seveni deolmaz. Yaratılış amacımızda olduğu gibi.

     Yaradan’ın yarattıkları değil mi, Yaradan’ı sevdiren? İnsanların bu dünyaya bağlanmasının sırrını nasıl inkar edebilirsiniz? Aşırı bağlılığın, gerçek var edenden kaynaklandığını nasıl görmezden gelebilirsiniz? Varlığımızın sebebini hatırlamamız için, evren var edilmemiş midir? Gaflette miyiz?

“Gafleti uzun olanın, devleti kısa olur!” derler.

     O halde bu alemim güzelliği, bu alemin nimetleri, bizim imtihan edilme sebebimiz olmalıdır. Hiçbir insan gerçeklerle yüzleşmeden korkmamalıdır. Kalp kırıp, gönül yıkıp, diğer insanlara hoş görünme adına bir başkasını ötekileştirmemelidir. Eser sahiplerinin nitelikleri böyle olmalıdır.

     İnşa ettiğiniz eserler, başkasının zararına ise bundan vazgeçilmelidir. Montesquieu’ nun dediği gibi “Başarıya ulaşmak için bazen tilki, bazen de arslan olmak lazım.” Fikrinimeşru görmemelidir.  Ya da “Kanunlar örümcek ağına benzer, güçlüler deler geçer, zayıflar takılır kalır.” Diyen Montesquieu’nun, peşinden gidercesine, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı inkar etmemelidir. Siyasi erkin aracı durumuna getirmemelidir.

     Bugün oluşturulanadaletsiz ortam, yarın ortamı oluşturanların boynuna kement olmamalıdır. Aynı gemide seyahat edenler, geminin dibini delenlere fırsat vermemelidirler. Aynı gemideki yolcular, aynı zamanda kader birliği, gönül birliği içerisinde olmalıdırlar. Kardeşi kardeşe küstürmemeli  ve hatta vurdurmamalıdır.

     Bütün bunları yapacak olanlar gemilerde kaptanlar ya da bir eseri meydana getirecek olaneser sahipleridir.

     İlham kaynağı Allah olanlarda sapma olmaz! İnananlar ölümlü olduklarının idrakindedirler.

     İmanlı kaptan gemisini dürüst ve de çalışkan tayfalarıyla birlikte harekete geçirirken, binasını sağlam ve estetik yapan imanlı inşaat sahipleri de çalışma arkadaşlarına vefasızlık etmezler. 

YORUM EKLE