banner360

Genel Sekreter Osman Demirdöğen, KUDAKA’yı Anlattı

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzincan’da basın mensupları ile bir araya gelerek KUDAKA çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Genel Sekreter Osman Demirdöğen, KUDAKA’yı Anlattı
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzincan’da basın mensupları ile bir araya gelerek KUDAKA çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
KUDAKA çalışmaları ve çalışma alanları hakkında basın mensuplarına bilgiler veren KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, “Kalkınma ajansları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine alt yapı hazırlamaya çalışan kurumlar. Bölgenin potansiyellerini belirleyip, yatırım alanlarını belirleyip o bölgede ki yatırımcıları o alanlara kanalize etmeye çalışan, onlara gerekli teknik desteği sağlayan bir kurum. Bu anlamda bir kamu kurumu özeliği de taşıyor. Kalkınma Bakanlığının bir birimi. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Devlet Planlama Teşkilatının yerelde ki uzantısı şeklinde düşünebilirsiniz. Önceden merkezden planlamalar yapılıp ona göre yatırımlar yönlendiriliyordu. Şimdi ajanslar tarafından yerelden planlar yapılıp merkezden bu yatırımlara destek istenecek. 2010 yılından beri ajans faal olarak çalışıyor. 97 milyon TL destek verilmiş. Bu desteğin yüzde 48’i Erzurum, yüzde 32’si Erzincan ve yüzde 20’si de Bayburt’a verilmiş. Nüfusa oranlandığında dengeli bir dağılım gibi görünüyor ama kalkınma noktasında az gelişmiş illere biraz daha kaynak ayrılması gerekiyor gibi görünüyor. Burada üç ilin valisi, üç ilin belediye başkanı, üç ilin ticaret sanayi odası başkanı, il genel meclis başkanları olduğu için ister istemez kendi arasında bir denge oluşuyor.
Bunu önlemenin tek yolu illerden kendi bazlarında kaliteli proje gelmesi. İller potansiyellerine uygun projeler geliştirilebilirlerse bu dengesizlik giderilebilir. Bizim projelerimiz şöyle olması. Bu bölgede bir yatırım yaptığımız zaman yan sektörleri, diğer sektörleri destekleyecek, tetikleyecek, başka yatırımların yapılmasına zemin hazırlayacak bir yatırım olması gerekiyor ki bir dengeli kalkınma olsun. İleriye ve geriye doğru bağlantılar dediğimiz bağlantıların gerçekleşmesi gerekiyor.
Erzincan-Erzurum ve Bayburt illerimizin yerel potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışma sonucunda her ilin yatırım potansiyellerini belirleyeceğiz ve daha sonra bu üç ildeki potansiyelleri bir araya getirip üçünün birden yararlanabileceği yatırımları ortaya koymaya çalışacağız. Böylece o çalışma sonucu çıkacak yatırım alanlarının fizibilitelerini hazırlayıp girişimcilerimize diyeceğiz ki şu alanlar boş görünüyor. Yada karlı gözüküyor bu alanlara yatırım yapabilirsiniz diyeceğiz.
İkinci bir çalışmamız da göç ile ilgili ileriki yıllarda bölge nüfusunun yüzde 10 azalacağı öngörülüyor. En azından yüzde 10 artması bekleniyor ama mevcut nüfusu bile burada tutmakta zorlanacağız. İnsanların neden göç ettiklerini biliyoruz. Daha iyi sağlık, daha iyi eğitim ve daha iyi bir gelecek için göç ediyorlar. Bu noktada yapacağımız çalışma ile inanların neden göç ettiklerini belirleyip o yönde yatırımları önereceğiz. Bu şekilde bir altyapı çalışmasına başlayacağız” dedi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER