banner377

Ustalık yetki belgesinde son günler

Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Necmettin Ünal 3194 sayılı İmar kanunu ile ilgili 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yetki belgeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ustalık yetki belgesinde son günler
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği  inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ve değişiklikler hakkında Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Necmettin Ünal alınması gereken belgeler hakkında esnaf ve sanatkarı uyardı; “ Yapı Müteahhitlerinin Kayıtlar ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik yayımlandığını belirten Başkan Ünal  "Konu hakkında ilgili kurumlardan alınan yazıda; ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup olmadığının denetleneceği, belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28. ve 42. maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, yukarıdaki (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların, bir an önce (e) bendinde yer alan Yönetmelik Eki EK-3 'Geçici Ustalık Yetki Belgesi'ni almaya yönlendirilmeleri gerektiği belirtilmektedir. Yazıda, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için Geçici Ustalık Yetki Belgesi'nin, gerekli başvuru yapılmak suretiyle en kısa zamanda alınması gerektiği ifade edilmektedir. Meslek Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi, Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin birinci fıkrasına göre faaliyet gösteren kurslara göre alınan kurs bitirme belgeleri kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler Uluslar arası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler. İnşaat ve tesisat işleri esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanları da ilgilendirdiği için, Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe gireceği 01.01.2012 tarihinden önce, belgesiz kişilerin müracaat etmesi önem arzetmektedir. Esnaf ve sanatkarımızın bu konudan özellikle hassasiyet göstermesini ve süreyi geçirmemesini istiyoruz” dedi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER