banner360

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde Bakanlığın belirlemiş olduğu stratejik eylem planı doğrultusunda 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyet Raporu
Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada  2015 Yılı Faaliyet Raporu  "Erzincan il Müdürlüğü olarak 2015 yılı içerisinde Bakanlığımızın belirlemiş olduğu stratejik eylem planı doğrultusunda “ Çocuk, Kadın, Engelli, Yaşlı, Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu Çalışmalarımızı daha iyi bir seviyeye getirebilmek için bölgemizde bulunan kalkınma ajansı ve sosyal destek programlarından faydalanılarak dezavantajlı guruplara hizmet sağlanmıştır. Bu Hizmetlerimiz 2016 yılı içerisinde de en iyi seviyeye ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam edecektir.
Engelsiz Yaşam Merkezi olarak 2015 yılı içerisinde; Zihinsel engellilerden korunmaya ve bakıma muhtaç 13 + yaş ve üzerindeki Engelli Bireylere (kadın) yatılı olarak hizmet verilmektedir. Kuruluşumuz 60 kapasiteli olup halen kayıtlı 61 ilk kabul biriminde 4 olmak üzere 65 Engelli Bireyimiz Kalmaktadır. Bu engelli bireylerimizden 6 tanesi kuruluşumuz bünyesinde faaliyet veren Umut evinde kalmaktadırlar.
Sosyal Hizmet Merkezi olarak 2015 yılı içerisinde;
-          Ekonomik ve Sosyal Yoksunluk Çekenlere
-          Engelli ve Engelli Yakınlarına
-          Korumaya Muhtaç Çocuklara
-          Barınma ve Psiko- Desteğe İhtiyacı Olan Yaşlılara
-          Aile İçi Şiddet Görenlere
-          İntihara Teşebbüs Edenlere
-          Psikolojik Desteğe İhtiyacı Olanlara
-          Barınma İhtiyacı olan kadınlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
2015 yılı içerisinde yapmış olduğumuz hizmetler çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak ve aile içi süreçleri işlevselleştirerek aile yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında aile içi iletişim, aile içi çatışmalara sebep olan faktörler ve çözüm yolları ve boşanma olgusu gibi konularda 1416 kişiye eğitim verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi olarak da 120 kişiye eğitim verilmiştir. Genel olarak aile eğitimi kapsamında 4005 kişiye çeşitli eğitimler verilmiştir.
Evlenme hazırlığı yapan bireylere de önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan Evlilik Öncesi Eğitim kapsamında kazanmaları gereken temel yetkinlikleri içeren eğitimler 1416 kişiye verilmiştir.
Çeşitli nedenlerle boşanma noktasına gelmiş 14 ailemize danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Erzincan genelinde risk haritasını oluşturmak ve önleyici tedbirleri belirlemek amacıyla saha ekibimiz tarafından 2 mahalle ve 6 beldede 5354 kişiye ulaşılmış, ihtiyaçları tespit edilerek bu doğrultuda politikalar belirlenmiş acil müdahale edilmesi gereken 67 vakaya yönelik hizmet sunulmuştur.
Çocuğa yönelik hizmetler kapsamında, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu gereğince 2015 yılı içerisinde 25 çocuğumuz koruma altına alınmış 30 çocuğumuza ise danışmanlık tedbiri uygulanmıştır. Maddi güçlükler içerisinde olan ailelere,  çocuklarının sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 364 aileye ekonomik destek sağlanmıştır. Koruyucu Aile kapsamında 2015 yılı içerisinde 23 çocuğumuz 19 koruyucu aileye teslim edilmiştir. Aynı yıl içerisinde 6 çocuğumuz ise evlat edindirilmiştir.
Kadına yönelik hizmetler kapsamında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında önleyici tedbir amacıyla 454 kadına hizmet verilmiştir. Çeşitli nedenlerle koruma tedbiri uygulanan 63 kadına Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün belirlediği kuruluşlara güvenli nakilleri sağlanmıştır. Barınma talebinde bulunan 38 kişiye hizmet verilmiştir.
Engelli ve Yaşlılara yönelik hizmetler olarak 2015 yılı içerisinde 1997 engelliye bakım ücreti ödenmektedir. 3 Engelli vatandaşımız ise bakım merkezine yerleştirilmiştir.
 
100.Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 2015 yılı itibariyle;
 84 yaşlımıza hizmet verilmektedir. Huzurevi/yaşlı bakımı için yapılan müracaatlardan kurum bakımına yerleşememiş olup yerleşmek için sıra bekleyen toplam yaşlı sayısı 20, Huzurevi/yaşlı bakımı için son bir yılda yapılan müracaat sayısı 86 kişidir. Ayrıca kuruluşumuzun yaşlılar için çeşitli etkinlikler düzenlemişlerdir. (Hobi Bahçeleri, dokuma ve kilim atölyesi, boyama vb…) atölyeler kurularak yaşlılarımızın rehabiliteleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sabancı Çocuk Destek Merkezi 2015 Yılı itibariyle;
13-18 yaş aralığında öz bakımını yapabilen, engeli bulunmayan ve istismar mağduru olmayan, sorumlu bir yetişkinin bakımında bulunmayan erkek refakatsiz çocuklara yönelik hizmet vermekteyiz.
Kuruluşumuzda birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursu ve Türkçe dersleri verilmektedir. Kuruluşumuzda ki çocuklara yönelik yüzme, karate, futbol vs. gibi çeşitli sportif etkinlikler düzenlenmekte olup, hafta sonları kuruluş içerisinde ve çeşitli mesire alanlarında piknik organizasyonları yapılmaktadır. Kuruluşumuzda 26 Kişi kalmaktadır. Mevcut kapasite durumu ise 50 dir.
 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi 2015 yılı itibariyle;
Kuruluşumuza ait 3 çocuk evi bulunmaktadır. Çocuk evlerinde toplam 14 kız çocuğumuza hizmet verilmektedir.
   Erişebilirlilik İzleme ve Denetleme
Erişilebilirlik Çalışmaları kapsamında; İlimizde kurulan komisyon tarafından 74 Okul 4 Ana har tel 5 Sağlık Ocağı 1 Fakülte 2 hastane, 1 Kamu Binası ve 9 Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı yurt denetlemesi yapılmış olup denetim sonucunda belirlenmiş eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 16 Banka ,13 Kamu Binası, 1 Kredi Yurtlar Kurumu, 11 Üniversite Binası toplamda 41 onay bekleyen yerleşkemiz mevcuttur.
   Ücretsiz Seyahat
Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak faydalanabilmeleri için Bakanlığımızın başlatmış olduğu çalışma ilimizde de uygulamaya geçmiştir. Bu kapsamda ilimizde engelli bireylerimize 2015 yılı içerisinde 678 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Toplamda ise 2044 engelli kimlik kartı verilmiştir.
 Şehit Yakını ve Gaziler
Şehit Yakını ve Gazilerimize hizmetler kapsamında il müdürlüğü olarak 35 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza 2015 yılında istihdam edilmiştir. Toplamada ise 59 kişi istihdam edilmiştir. 56 Şehit yakını ve gazilerimize ücretsiz seyahat kartı verilmiştir. 123  şehit ve gazi yakınlarına rehberlik hizmeti verilmiştir.
Kadın Konuk Evi olarak 2015 yılı içerisinde;
Kadın Konukevi etkinlikleri, konuklarının can güvenliği riski olması dikkate alınarak çoğunlukla kurum içi etkinlikler dâhilinde yürütülmektedir. Bu bağlamda;
v  Resim/Boyama Etkinliği
v  Elişi Etkinliği
v  Kitap Okuma Etkinliği
v  Günlük Sportif Faaliyetler, dâhilinde konuklarımızın boş vakitlerini değerlendirmesi sağlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde 38 kadın ve beraberindeki 39 kadın bu hizmetten yararlandırılmıştır.
Yine müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı içerisinde hazırlanan ve yürütülen projelerle dezavantajlı kadınlarımıza iş, eğitim, meslek edinme vb. alanlarda kurslar düzenleyerek dezavantajlı kadınlarımıza topluma kazandırma üretken olma ve özgüvenlerinin gelişimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım Ücreti
2014 YILI
2015 YILI
ERZİNCAN
383 Kişi
360  Kişi
1.615,983,80TL
TOPLAM
 
1945 Kişi
19.266,475,40TL
 
 
Ekonomik Destek Sayı ve Tutarları
İL
Geçici
Bir Yıllık
Uzun Süreli
Toplam
Sayı
Tutar
Sayı
Tutar
Sayı
Tutar
Sayı
Tutar
Erzincan
109
181.650,56
197
665.586.35
292
1.368,521,91
598
2,215,758,82
Toplam
109
181.650,56
197
665.586.35
292
1.368,521,91
598
2.215,758,82
 
Doğum Yardımı Alanlar
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 2015 yılında 1430 kişiye 599.734,25 TL nakdi doğum yardımı yapılmıştır.
2015 Yılı Projelerimiz
KUDAKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Kadın Eli Bereket Pazarı Projesi uygulanarak 100 kadına Girişimcilik, Satış Teknikleri, Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlama Eğitimleri verilmiştir. Girişimcilik Eğitimini alan kadınlar KOSGEB destekli sertifikalarını alarak kendi işletmelerini kurarken KOSGEB hibelerinden yararlanarak işletmelerini kurmaları sağlanmıştır. KUDAKA Mali Destek Programı kapsamında ise birincisi uygulanan Kadın Eli Bereket Pazarının İkinci aşaması uygulanmış olup kadınlara satış alanları yaptırılmıştır. Bu satış alanında kadınlar kendi ürettikleri yöresel el emeği ürünlerini satış yapmaları sağlanacaktır. Yine bu proje ile engelli kafeteryası yapılarak hizmete sunulacak hala getirilmiştir. KUDAKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı Kapsamında Engelleri Aşalım projesi hayata geçirilmiştir.  Bu proje ile engelli vatandaşlarımızın kamu binalarında ulaşılabilirliği sağlama adına Erzincan Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bina İçi ve çevresine görme yüzeyi 430 metre tül yaptırılmış ayrıca görme engelliler için Kabartma haritaları ve biraille alfabeli yönlendirmeler yapılmıştır.  Sosyal Destek Programı kapsamında Engelli Merkezi İle Engelsiz Yaşam projesi yapılarak İşaret Dili Kursu, Engelli Çocuğu olan ebeveynlere seminerler ve E-KPSS kursu düzenlenerek destek sağlanmıştır. İşaret Dili Eğitimi Kamu çalışanlarına verilerek artık tüm kamu kurumlarında işaret dilini bilen bir personel bulunması sağlanmıştır.
            Bakanlığımızın 81 ilde uygulamış olduğu Gönül Elçileri Projesi kapsamında Eğitimi yarıda kalan kadınların eğitime yeniden kazandırılması için saha çalışması yapılarak, okulu herhangi bir nedenden dolayı bırakan okuyamayan yaklaşık 400 kadınımızın açık öğretime devam etmeleri sağlanmış kayıt yaptırmalarında yardımcı olunmuştur. Bu saha çalışmalarında okuma yazma bilmeyen kadınlarımız tespit edilmiş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Müftülüğü işbirliği ile Kuran kurslarında okuma yazma kursu açılması sağlanmıştır. Proje kapsamında Dünya Kadınlar Günü, Yaşlılar Haftası ve Engelliler Haftasında ilimizde gönüllülerle bir araya gelerek etkinlikler ve kutlamalar gerçekleştirildi. Yine proje kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonu ve Ankara İşitme Engelliler Derneği tarafından, işitme engellilere yönelik hazırlanan Türkiye’nin ilk uzun metrajlı sinema filmi engellerimize sunuldu.
                                                                                                                    
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER