banner352

Erzincan'da ihraç edilen memurların listesi

Olağan üstü hal kapsamında Kamu personellerinin bir kısmı görevlerinden uzaklaştırma almıştır. Yayınlanan KHK/672 ile ihraç edilen personeller açıklandı.

Erzincan'da ihraç edilen memurların listesi

Olağan üstü hal kapsamında Kamu personellerinin bir kısmı görevlerinden uzaklaştırma almıştır. Dün yayınlanan KHK/672 ile ihraç edilen personeller açıklandı.
KHK/672:
Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sağlık Bakanlığı İhraç Edilen Memurlar:

ABDULLAH BUDAK SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN / MERKEZ
AHMET SELÇUK KILIÇ SAĞLIK TEKNİKERİ ERZİNCAN/MERKEZ
ALİ KEMAL KADIOĞLU SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN/MERKEZ
FATİH SELEN SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN/MERKEZ
GÜLDURAN DEMİROL EBE ERZİNCAN/MERKEZ
HALUK TASDAN SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN/MERKEZ
‘NAL TUNÇ DİŞ TABİBİ ERZİNCAN / MERKEZ
MECBURİYE ÇİZMECİ EBE ERZİNCAN / MERKEZ
MEHMET AKİF GÜLLÜ UZMAN TABİP ERZİNCAN / MERKEZ
MELİKE DAĞDELEN HEMŞİRE ERZİNCAN / MERKEZ
MUHAMMED YUNUS BAYRAK SAĞLIK TEKNİKERİ ERZİNCAN / MERKEZ
MUSTAFA TASAN SAĞLIKTEKNİSYENİ ERZİNCAN/MERKEZ
MÜKREMİN ÖZDEMİR SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN / MERKEZ
SELAMİ BAL SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN/MERKEZ
TURGAY BAS Di$ TABİBİ ERZİNCAN / MERKEZ
TURHAN ÖZDEMİR SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN / MERKEZ
YUSUF ATAÇ SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN /MERKEZ
HÜLYA ÖZKAN TABİP ERZİNCAN /TERCAN

Kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Personeli

RAFET ÖZDEMİR YUSUF Memur ERZİNCAN ÇAYIRLI
HÜSEYİN ÖZTÜRK DEMİR Öğretmen ERZİNCAN ÇAYIRLI
MUHAMMET GÜLER HÜSEYİN Öğretmen ERZİNCAN ÇAYIRLI
ABBAS PARILTI MEHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ADEM AYAZLI ALİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
AYNUR AICKAYA İSA Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
AYŞEBALt HÜSEYİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
AYŞENUR GÜNDÜZ NECDET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
BAHADIR PELDEK İI.HAMİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ÇEVRİYE GÜN KAZİM Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
DEMET ERYILMAZ NECMETTİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
DİDEM KALAYCI ERDOĞAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
EMRE ALLİŞ HALİL Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ERDAL GÜLEN SABAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ERKAN ESKİYURT KEMALETTİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ESRA CEYLAN REFİK öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ESRA YAĞMUR ORHAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
EÇREF MAN MUSTAFA Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
FATİH ÖNEL MEHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
FİRDES YENTÜR KARA FAYIK Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
FUAT ÇELEBİ YUSUF Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
FUAT YILDIRIM HÜSEYİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
GAMZE KESİK MEHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
GÜLŞEN ÇAKMAK GÜNHAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
GÜLTENTOLU ALİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
GÜNER DAĞDELEN FEYZULLAH Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
HAKAN BOZKURT ALİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
HAŞAN AVCI MUSTAFA Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
HAŞAN MERAL MUSTAFA Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
İBRAHİM NEDİM ÜLKÜ YUSUF Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
İBRAHİM YEŞİL MEHMET öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
İHSAN ÖZDEMİR SEYFETTİN Ö&etmen ERZİNCAN MERKEZ
İLKAY DURMUŞLU MEHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
KAMİL KARABUDAK HARUN öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
KEMAL UÇAR ALİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
KOBRA EKİNCİ ZAFER Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MEHMET EREZ İMDAT Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MEHMET SÖYLEMEZ HÜSEYİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MERVE KÖYLÜ ŞÜKRÜ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MERYEM NAYİR ARSLAN NADİM Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MİNEPOLAT MUSTAFA Öğretmen ERZİNCAN MERRF.7,
MUHAMMET FATİH SAYGIN NUSHADDİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MUHAMMET ŞENER NURİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MUZAFFER YILMAZ NAFİZ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MÜCAHİT KARA VEYSEL Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
MÜSLİM MAYDA HAŞAN öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
NEBİL PİŞKİN FATİH Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
NİLGÜN ÜLKER ALİ ERDEN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
NURDAN CİHAN YASAR Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
NURTEN KÖSE CELAL Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ÖZGE KORKMAZ ADNAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ÖZLEM GÜL BALAMAZ ALAEDDİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ÖZLEM KÖMÜR HAŞAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
RAMAZAN SEYMAN MEHMET GÜLİ öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
RECEP BALİ İHSAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SALİH YALÇINYAVUZ ŞAFAK Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ,
SALİM KÖSE SALİH Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ,
SELAMETTİN NAYİR IIAMDİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SELİM ERYILMAZ SÜLEYMAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SEMİH CEYHUN NACİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SEMİHA YİĞİT MEHMET1 Öğretmen ERZİNCAN MERKF.7,
SİNAN KOYUN İLHAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SİNAN ÖZER YUNUS Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SUNAMUSAL MEHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
SÜLEYMAN KESİK HÜSEYİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ŞÜKRÜ YILMAZ MEHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
TEMUR ŞAHİN NAZİM Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
TOLGA GÖNEN HALİL Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
TüûBA TÜMER SABİT Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ÜZEYİRDOĞANÇAY HÜSEYİN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
VEHBİ GÜNDÜZ RECEP Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
VEStLE TUĞBA OKUR AHMET ÖZCAN Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
VEYSAL GÜNEŞ VEYİS Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
YAKUP KAYHAN NAZMİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
YASEMİN DUMAN ALİ Öğretmen ERZİNCAN MERKF.7,
YASEMİN GÜNEŞ YASAR Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
YAŞAR MUSAL ŞERİF öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
YAŞAR YİĞİT AHMET Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
YUNUS KILIÇ BEKİR Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
YUSUF ATİLĞ AN CUMA Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ZAFER KÖMÜR ENVER Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ZALOĞLU RÜSTEM YATMAZ ALİ öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ZEKERYA KOLAT ZEKİ Öğretmen ERZİNCAN MERKEZ
ALİ KÖYLÜ RAFET Teknisyen(THS) ERZİNCAN MERKEZ
ELİF NAYİR İMAM Öğretmen ERZİNCAN REFAHİYE
SÜMEYYE MAYDA İSKENDER Öğretmen ERZİNCAN REFAHİYE
ERKAN ÇELEBİ YUSUF Öğretmen ERZİNCAN TERCAN
GÜLTEN DOĞAN SÜLEYMAN Öğretmen ERZİNCAN TERCAN
HALUK KARABIYIK ALİ Öğretmen ERZİNCAN TERCAN
MESUT ARSLAN YÜKSEL Öğretmen ERZİNCAN TERCAN
SÜMEYYE İÇER NACİ Öğretmen ERZİNCAN TERCAN
METİN ŞEN MEHMET Öğretmen ERZİNCAN ÜZÜMLÜ
YUNUS KARADAĞ MUAMMER Öğretmen ERZİNCAN ÜZÜMLÜ

Erzincan Üniversitesi İhraç Listesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ADEM KARACA YARDIMCI DOÇENT TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ALİ GÖKMEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ARİF DAN E DOÇENT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞ RETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AYTEKİN ÇIKMAN YARDIMCI DOÇENT TIP FAKÜLTESİ/TEMELTİP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BARIŞ GÜLHAN YARDIMCI DOÇENT TIP FAKÜLTESİ/TEMELTİP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BURHAN KABADAYI DOÇENT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMU/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BÜLENT KAYGIN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞ RETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÇETİN DOĞAR PROFESÖR EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞ RETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DURMUŞ ALİ BAL PROFESÖR EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞ RETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EMRE CAN YARDIMCI DOÇENT HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/İDARE HUKUKU ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FULYA ESRA CİMİLLİ ÇATIR YARDIMCI DOÇENT MESLEK YÜKSEKOKULU/ELEKTRONİK VE OTOMASYON 3ÖLÜMÜ/ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HAMİT MERMERKAYA YARDIMCI DOÇENT FEN-EOEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HAMZA TOSUN YARDIMCI DOÇENT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLFR FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HÜSEYİN ERTUÇ YARDIMCI DOÇENT İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÎSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İBRAHİM BUDAK YARDIMCI DOÇENT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞ RETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LEVENT KARA YARDIMCI DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MESUT İNAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTE5İ MU HAM M ED E RTAÇ ATİ LA YARDIMCI DOÇENT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞ RETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTE5İ MURAT ŞAT DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESÎ/MATEMATÎK BÖLÜMÜ/UYGULAMALi MATEMATİK ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MURATYILDIRIM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA ÇATIR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ORGANİK KİMYA ANABİUM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA ÖNDER YARDIMCI DOÇENT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DAU
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ NEVRES AÇIKALIN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ NİHATYAĞMUR DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖZALKAN ÖZKAN YARDIMCI DOÇENT TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Devlet Hava Meydanları

TARIKTAŞCI MÜHENDİS ERZİNCAN

listenin devamı hazırlanıyor…….

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER