banner352

Erzincan İl Genel Meclisi 2016 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı‏

Erzincan İl Genel Meclisi 2016 yılı ilk toplantısı Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı.

Erzincan İl Genel Meclisi 2016 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı‏
  Erzincan İl Genel Meclisi 2016 yılı ilk toplantısı Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. Beş oturumda gerçekleşen toplantılarda, 2016 yılı yatırım programı değerlendirilerek, ilçe ve köylerdeki altyapı ve üstyapının yanı sıra içme suyu çalışmaları ile ilgili kararlar alındı. 2015 yılını Yüzde 90’lık bir başarı ile tamamladıklarını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, 2016 yılı bütçesi olan 54 Milyon 700 bin TL’lik bütçesinin yanı sıra KÖYDES ve çeşitli kaynaklar ile birlikte buy yıl 100 milyon TL’lik bir yatırım planı yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi. 2016 yılı yatırım programının hayırlı olması temennisinde de bulunan Tuygun; “ Parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerimizin ortak kararı ile köy ve ilçelerimizin yanı sıra kamu kurumlarının yatırım ve çalışmalarını yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2016 Yılının ilk meclis toplantısında alınan kararla da şöyle;  

İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım Programında bulunan İlimiz Merkez Çatalören Köyü Köy içme suyu işleri için 10.000,00 TL ödenek tahsis yapılmış olup, ancak köyde yapımı daha gerekli olan Köy Mezarlığı ihata duvarı yapımı işinde kullanılmak üzere 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince tahsis değişikliği yapılmasına,

            İl Özel İdaresi 2015 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım Programında yer alan, Otlukbeli İlçesi  Tekosar Mevki Sulama işi 15.000,00 TL, Yeniköy İçme Suyu işi 20.000,00 TL, Kemaliye İlçesi Subaşı Köyü sulama işi 5.000,00 TL, Günyolu Köyü Sulama işi 5.000,00 TL, Merkez Çatalarmut Köyü İçme suyu işi 20.000,00 TL Cevizli Köyü içme suyu işi 50.000,00 TL, Kilimli Köyü içme suyu işi 40.000,00 TL, Hancıçiftliği Grup İçme suyu işi 150.000,00 TL, Çayırlı İlçesi Ortaçat Köyü içme suyu işi 25.000,00 TL, Kemah İlçesi Çiğdemli Köyü YYY. İçme suyu işi 35.000,00 TL, Refahiye İlçesi Doğandere Köyü İçme suyu işi 70.000,00 TL, Gümüşakar Köyü İçme suyu işi 25.000,00 TL, Gümüşakar-Kalkancı Köyü İçme suyu işi 100.000,00 TL, Tercan İlçesi Yalınkaş İçme suyu işi 40.000,00 TL, Dallıca Köyü İçme suyu işi 20.000,00 TL, İkizler Köyü İçme suyu işi 2.000,00 TL, Yeşilyayla Köyü İçme suyu işi 16.500,00.-TL. tutarındaki işlerinin teknik zorunlulukla ve ödenek yetersizliği nedeniyle İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım Programından çıkarılmasına,

            Üzümlü İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan toz kükürt uygulama projesi için üzüm ve meyve üreticilerine toz kükürt dağıtılarak hastalıklarla mücadele yaptırılması için 23.400,00 TL, Göztaşı Uygulama Projesi için meyve üreticilerine Göztaşı dağıtılarak hastalıklarla mücadele yaptırılması için 14.000,00 TL. toplamda ise 37.400,00 TL ödeneğin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. Maddesinin (a) bendi gereğince İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hesaplarına aktarılmasına,

             İliç İlçesi, Kuruçay Köyü Tardere mevkii’nde muhtemel kaya düşmesi afetinden dolayı  afetzede hak sahibi aileler için 7269 sayılı kanun gereği yürütülen yer seçimi çalışmalarında köy sınırları içinde mülkiyeti kamuya ait 121 ada 24-25 ve 30 numaralı parsellerde yaklaşık 0.3 ha yüzölçümlü alan üzerinde hazırlanan Kuruçay Afetzede Yerleşim Yeri Tadilat İmar  Afetzede Yerleşim yeri Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

             5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Tercan İlçesi Başbudak Köyü Okul Lojmanı tamirat, bakım ve onarımı için 18.000,00 TL ödeneğin Tercan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarılmasına,

            Merkez Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Samime Karakaş Özker Ve Fatih Özbir’in, Refahiye Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Taşkın Karabulut Ve Fikret Sağırlı’nın, Kemah Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Bayram Koçyiğit Ve Halil İbrahim Baran’ın, Üzümlü Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Turgut Akkaş Ve Ahmet Zemci Karatepe'nin, Tercan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Muammer Karahan, Taner Acar Ve Köksal Varlı’nın, İliç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Kadir Yıldırım, Mustafa Demirtaş Ve Eşref Erdağı'nın, Kemaliye Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Selçuk Örnekçi, Niyazi Peker Ve Selçuk Akgül'ün, Çayırlı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Murat Demirdöğen Ve Ali Yakut’un, Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Recep Özcan, Mihmail Keleş Ve İlhami Pakkan'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine seçilmelerine,

            İlimiz Merkez Dörtler Belediyesi Mülkiyetinde olup, 6360 Sayılı yasa gereği mülkiyeti İl Özel İdaresine devredilen Ortayurt Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazların, yine kapanan Belediyeler arasında olan Konakbaşı Köyündeki taşınmazların Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde acil ve hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Ambulansın İl Özel İdaresi tarafından alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,    

 İl Özel İdaresi’nin 2015 Yılı Gelir ve Gider, Hesap ve İşlemlerinin incelenmesi için Denetim Komisyonu kurulmasına ve kurulacak komisyonun 5 (Beş) kişiden oluşturulmasına,

Oluşturulan Denetim Komisyon üyelikleri için yapılan gizli oy’lama neticesinde;

Merkez İlçe Temsilcisi Ahmet Gedik 21, Tercan İlçe Temsilcisi Mustafa Seyran 21, Üzümlü İlçe Temsilcisi Hüseyin Kalkan 21, Otlukbeli İlçe Temsilcisi Sinan Ak 21, Çayırlı İlçe Temsilcisi D.Ali Aksu 21 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Erzincan Merkez Işıkpınar Köyü yolu üzerinde yer alan Erzincan İl İdare Kurulunun 08.01.1997 tarih ve 8 sayılı kararına istinaden onaylanan imarlı alanın  zemin katlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari faaliyetler uygun hale getirilmesine yönelik  talebi ile bağlantılı olarak Onaylı plan üzerindeki plan notlarına "Planlama Sahası içerisinde yer alan Konut alanı olarak planlanmış yapı adalarının Erzincan Işıkpınar köy yoluna cephe veren parsellerinde zemin katından gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliği olmayan gayri sıhhi özelikler taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Dükkan, Lokanta, Depo, Aile Sağlığı Merkezi, Anaokulu, Kreş gibi konut dışı hizmetlere izin vermeye ilgili idare yetkilidir. Bu ünitelere bodrum katlar haricinde eklenti bağlanamaz." şeklinde plan notu ilavesi yapılmıştır denilmektedir.

             İl Genel Meclisi tarafından onaylanan Köy İmar Planının imar uygulaması yapılması mümkün olmadığından onaylanan imar planının iptal edilerek Pişkidağ Köyünde köy yerleşik planına göre 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun uygulanması ile ilgili konu hakkında İdare Avukatından hukuki görüş yazısı istenilmiş olup, konunun daha sonra değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılmasına,

            Kemah İlçesi Mermerli köyü sınırları içerisindeki Afetzede Yerleşim Yeri Sınırları içerisinde yer alan tadilat amaçlı hazırlanan UİP=16135 ve NİP=16136 plan işlem numaralı Afetzede Yerleşim yeri imar planının onaylanmasına,

            İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü 2016 Yılı Yatırım programı Hk.

Ergan Dağı Tesislerinde bulunan mekanik sistemlerde ve İl Özel İdaresine ait diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Diesel Elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. (1000 KVA) Jeneratör ve montaj elemanları ile Telesiyej Sisteminde kullanılmak üzere 2 adet acil durum (Hidro Motor) motoru alınmasına, ödeneğinin İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanmasına,

Tercan İlçesi Dallıca, Beşkaya, Kuzuören, Yalınkaş ve Kızılca Köylerine getirilmesine planlanan Ziyaret isimli İçme Suyu kaynağının tahsis edilmesine,

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan ‘’Kamu İdarelerince hazırlanacak performans planları hakkındaki yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bulunan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Performans Planlarının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (a) bendi gereğince kabulüne,

Kemaliye İlçesi Kavacık Köyünde kanalları açılmış olan 2000 metre İçme Suyu İshale hattının bitirilmesi için 10.000,00 TL ödenek yardımı yapılmasına,

- İl Özel İdaresi Birim Müdürlükleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri katkıları ile hazırlanan İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programının incelenmesi ve 2015 yılında yapılamayan işler hakkında birimlerden bilgi istenilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

            İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2016 Yılı Yatırım Programı kabulune,

Merkez Bahçeliköy, Uluköy, Dörtler, Yalınca, Türkmenoğlu, Ganiefendi, Göyne, Günbağı, Tatlısu, Karadiğin, Binkoç Köylerinin içme suyu ve kanalizasyon projelerinin İl Özel İdaresi tarafından hazırlanılarak İller Bankasından Kredi kullanılarak içme suyu ve kanalizasyon işlerinin yapılmasına,

            Otlukbeli İlçesinde araç kiralama işlerinde kullanılmak üzere 5.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından Otlukbeli Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,

Otlukbeli İlçesi Merkez de DAP ve İl Özel İdaresi tarafından ortak yapılan sulama kanalı işinin tamamlanabilmesi için 2500 metre 10 atü 200'lük borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarında karşılanması, Otlukbeli İlçesi Merkez de çok programlı sosyal tesis yapımı işlerinin proje karşılığında İl Özel İdaresi tarafından % 10 destek verilmesi ile ilgili konuların 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, karar verildi.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER