banner352

Ocak ayı meclis toplantıları tamamlandı

Ocak ayı meclis toplantıları tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi 2017 Yılı ilk toplantıları tamamlandı. Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında 5 oturumda gerçekleyen toplantılarda köy ve ilçelerde yapılması planlanan altyapı, içme suyu, asfalt, imar planı ve sulama kanalı yapımı gibi çalışmalar ile ilgili kararlar alındı.
2017 Ocak ayı meclis toplantılarında alınan kararlar ise şöyle; “İl Genel Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 325 sayılı kararı ile İl Özel İdaresine ait 3 adet kamyon ile 1 adet çöp toplama aracı 1 yıl süre ile Üzümlü Belediyesine tahsis edilmiş olup, söz konusu araçların Üzümlü İlçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin bulunduğu TOKİ konutlarının çevre düzenlemesi ve çöplerinin toplanması işlerinde kullanılmak üzere Üzümlü Belediyesine tahsis süresinin 2 yıl daha uzatılmasına,
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 17 Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel nolu iki katlı kargir binanın (Eski Özel İdare Hizmet Binası ve Misafirhanesi) 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili olarak, bina yaşının çok eski olduğu ve tarihinde en az 3 deprem gördüğü, söz konusu binanın kullanım amacının otel veya pansiyon şeklinde olduğu, bu nedenle Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğü tarafından bina risk analizi yapıldıktan sonra konunun tekrar İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesine,
Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Samime Karakaş Özker ve Enver Karaağaç, Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Taşkın Karabulut ve Fikret Sağırlı’nın, Kemah Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Bayram Koçyiğit ve Halil İbrahim Baran’ın, Üzümlü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Yunus Nevruz ve Abdurrahim Akarik, Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Muammer Karahan, Taner Acar ve Köksal Varlı’nın, İliç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Kadir Yıldırım, Mustafa Demirtaş ve Eşref Erdağı'nın, Kemaliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Selçuk Örnekçi, Niyazi Peker ve Selçuk Akgül'ün, Çayırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Murat Demirdöğen ve Ali Yakut’un, Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine Mihmail Keleş, Efrail Kormaz ve Mehmet Şahin'in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine seçilmelerine,
İliç İlçesi Özlü köyü sınırları içerisindeki Seçim Çağdaş'a ait olan 163 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz alanın tamamı üzerinde Konut amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde; İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Makine İkmal, Konkasör Tesisleri ve Dinamit Deposunda Hizmet Alımı ile Silahlı 8 Özel Güvenlik Görevlisinin 2017 yılında çalıştırılmasına.Ayrıca Dinamit Deposunun güvenliğinde kullanılmak üzere 3 adet uzun namlulu silah ve 300 adet merminin Makine ve Kimya Endüstri Kurumunda temin edilmesine,
 İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Merkez İlçe Gümüştarla Köyü sınırları içerisindeki Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 1399 numaralı parselin yaklaşık olarak 4.3 ha'lık kısmında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Güneş Enerji Santralı (GES) amaçlı hazırlaman uygulama İmar Planının onaylanmasına,
 Merkez Ahmetli Köyü’nde meydana gelen heyelan afetinden dolayı 40 afetzede hak sahibi aileler için 7269 sayılı Kanun gereği yürütülen yer seçimi çalışmalarında köy sınırları içinde mülkiyeti özel şahısa ait 231, 232, 233, 235, 236, 529 numaralı parseller 2,2 ha yüzölçümlü alan üzerinde hazırlanan Ahmetli Köyü Afetzede Yerleşim Yeri İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda düzenlenmiş olan ve hazırlanan uygulama imar planının onaylanmasına,
 Merkez Kalecik Köyü’nde meydana gelen deprem afetinden dolayı 19 afetzede hak sahibi aileler için 7269 sayılı Kanun gereği yürütülen yer seçimi çalışmalarında köy sınırları içinde mülkiyeti özel şahısa ait 103 ada, 7 numaralı parsel ve niteliği mera olan 203 ada, 1 numaralı parseli kapsayan yaklaşık 1,7 ha yüzölçümlü alan üzerinde hazırlanan Kalecik köyü Afetzede Yerleşim Yeri İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda düzenlenmiş olan ve hazırlanan uygulama imar planının onaylanmasına,
 Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine 20 ton kapasiteli süt soğutma tanklı araç alımı işinin İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanmak üzere Yatırım Programına alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,
 Üzümlü İlçesi, Pişkidağ Köyü sınırları içerisindeki 1126-1127 parsel numaralı 3.96 ha'lık taşınmaz alan üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Güneş Enerji Santralı (GES) amaçlı hazırlanan İmar Planının onaylanmasına,
 
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan ‘’Kamu İdarelerince hazırlanacak performans planları hakkındaki yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bulunan İl Özel İdaresi 2017 Yılı Performans Planlarının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (a) bendi gereğince kabulüne,
 Kemaliye İlçesi köyünde çoban evi olarak kullanılan taşınmazın misafirhaneye dönüştürülmesi için İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından proje çizilmesi ve 30.000,00 TL ödenek ile 2017 yılı yatırım programına alınması, ayrıca Kutluca Köyü ishale hattı yapımı işi için ayrılan 15.000,00 TL ödeneğin yapımı devam eden parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin reddine,
Tarımın ve tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için Organize Seracılık Bölgesi ve Hayvancılık Bölgesi kurulması planlandığı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 13.maddesi gereğince iki ayrı Organize Sanayi Bölgesi şeklinde kurulacak olan Organize Seracılık Bölgesi ve Organize Hayvancılık Bölgesi tüzel kişiliklerine İl Özel İdaresi olarak %50 oranında ortak olunmasına ve kuruluş protokollerini imzalamak, diğer iş ve işlemlerini yürütmek için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine,
 Kemah İlçesi Olukpınar Köyünde meydana gelen sel nedeniyle sulama kanallarının tahrip olduğu, söz konusu işin onarımı ile Mermerli Köyü Sürek Yaylasında bulunan içme suyu hattı güzergah yolunun İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yapılmasına,
 Merkez ve İlçelerdeki köy yollarının çok dar olduğu ve kış aylarında bu yollara kar temizleme araçlarının giremediği, bundan dolayı köy meydanlarında kar yığınlarının oluştuğu ve köylere giriş çıkışların yapılamadığı görülmektedir.
Özellikleri yazılı olan; 4X4 çekiş sistemli, sağa ve sola açılabilir kilitli kapı, ön ve arka açılabilir cam, ön cam silecekli, ısıtma sistemli, 15 metreye kar püskürtme pervaneli, 1100 Kg ağırlığında, en dar sokakların karını temizleme özelliği olan, yazın ise süpürge sistemi sayesinde sokak temizliğini yapabilen traktör kepçenin İlimiz Merkez ve İlçe Köylerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale yapılarak İl Özel İdaresine alınmasına,
 15 Temmuz Şehitlerini anma programını İlimizde yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek talep edilmesine, Vali Başkanlığında kurulacak Komisyonun Erzincanlı Türk Halk Müziği Sanatçıları ile görüşülerek programa katkı sağlamalarına,
 Merkez Gümüştarla Köyü Kanalizasyon işinin ödenek temin edildiği zaman İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılması ile Merkez Ekmekli Köyünün Aşağı Mahalle mevkiinde bulunan 132 adada ki 42000 dönüm bahçe ve arazinin sulama işinin yapılabilmesi için İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak 142 metre 350'lik korige borunun ambar mevcutlarından verilmesi ile ilgili konuların 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
 Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü sulama işleri ve geçişlerde kullanılmak üzere 40 metre 400'lük korige borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarında karşılanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,
 Merkez İlçe Temsilcisi Ahmet Gedik, Merkez İlçe Temsilcisi Adnan Yılmaz, Otlukbeli İlçe Temsilcisi Recep Gündüz, Çayırlı İlçe Temsilcisi Bahadır Yıldırım, Tercan İlçe Temsilcisi Mustafa Şahin Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER