banner352

Sanayi işletmelerine iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili ve İş Güvenliği Uzmanı Ruhi Akman ilimizde bulunan sanayi işletmelerinde çalışan personeline iş sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim verdi.

 Sanayi işletmelerine iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ruhi Akman eğitim çalışmaları hakkında verdiği bilgide "İş Güvenliği Uzmanı Ruhi Akman açıklamasında, işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği büyük önem arz etmekte olup, çalışanların konu hakkında bilgi edinmeleri yasal zorunluluktur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen mevzuat çerçevesinde işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle, çalışanlar  ise sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi, verilecek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından, işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan yararlanılabilir.
 1984-2000 yılları arasında Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nda iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak Baş İş Müfettişi olarak görevde bulundum ve Bakanlıkça tarafıma verilmiş "A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi" ile "İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi" ne sahibim. İşyerlerinde  sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak üzere eğitim verme ve belge düzenleme hakkına sahibim.Bu amaçla  ilimizde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve OSB Müdürlüğünün müşterek çalışmaları ile sanayi kuruluşlarına eğitim verme çalışmalarını sürdürmekteyiz" dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER