banner377

EŞEL MOBİL SİSTEMİ GELDİ

Eşel Mobil nedir. Bu kelimeyi biz ilk defa Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1996 yılında Başbakan olarak hükümeti kurunca duymuştuk. Başbakan  “Eşel Mobil sistemini” ilan ederken;Henüz güvenoyu bile almadan Emekçilerin zammını açıkladı . Memur,İşçi ve Bağkur bağımlılarına zammı açıklayarak yaptı. Biz yönetilen değil Yöneteniz dedi.“Bizim hedefimiz adil ekonomik düzeni kurmaktır.

Adil düzenin kurulmasına kadar geçen zamanda işçi, memur, dar gelirli, dul, yetim, öksüz ve engelliler için Eşel mobil sistemini hayata geçiriyoruz dedi ve geçirdi . Yani onların ücret ve maaşları, her yıl ülkede artan enflasyon oranında otomatik olarak artacak ve 1-2 refah payı olacak, buna ne hükümet ve ne de sendikalar mani olamayacaklardır” demişti. Bu sözleri demekle kalmadı. Aldığı kararlarla Eşel mobil sistemini fiilen hayata geçirdi.

Böyle hayırlı ve güzel bir uygulamaya “sendika ağalıkları,kapitalist derin güçler” saltanatları ellerinden gideceğine inandıkları için büyük tepkiler gösterdiler. Yürüyüşler ve mitingler yaptılar. Refah-Yol hükümetinin yıkılması çalışmalarında bu sendika ağaları yine büyük roller aldılar. Millet bunlar  5 li çete dedi .28 Şubatta bu örgüleri en önde görmekteydik.

Şeker pancarına taban fiyat koydu halkın beklentisindende fazla oldu. Başbakan dedi halka verilen boşa gitmez dedi. 1996 yılında 4400TL olan Fiyat 1997 yılında Eşel Mobilde 11 000Tl vermiştir. Tüm toplumun ağzı açıkta kaldı.

2015 Yılı Programı’nda çoğunluk teşkil eden asgari ücretli, memur ve emekli, yine “azami” %3-4 ler verilirken ve layık görülürken Yeni yılda vergi, harç ve cezalar yeniden değerleme oranı ile yüzde 10.11 oranında artacak. Trafik cezalarından motorlu taşıt vergisine, pasaport harcından park cezasına kadar artan vergi ve cezalar ise vatandaşı üzecek.Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda birlikte yüzde 10 & 11 artacak. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,11 artış gösterdi.

Bu artışı otomatiğe bağlayan hükümet, her yıl ülkede ki enflasyon oranında bu artış ayağı ile vatandaşı kandırmakta .Kendine geldiğinde ise %10 dan aşağı olmamakla habire çakmaktadır..Bunada Gömleksiz Eşel Mobil derler. “Vatandaşa para makinesi gözüyle bakılan Türkiye’de , insanın kıymeti toplanacak hâsılat kadar etmiyor.”

Bu uygulama sadece bu seneye ait değildir. Geçmişin yapılmışları ve gelecektede olacakların garantisidir.Şimdi sene başında yine aynı şekilde yani enflasyon oranında vergiler, cezalar ve harçlar artacaktır. Bu, vatandaşın “Yandım anam” demesine kadar devam edecek. Halka değil kapitalizme hizmet edilmektedir.

İŞTE HOCANIN ÖĞRENCİLERİ

Sekiz on kanunun aynı anda meclise sunulmasına ve onun kanunlaşmasına “torba yasa” deniliyor.Sanki Millet Turuva Atları arpa kesecek gibi Torbadan çıkanla otarılmaktadır.Referandumada getirdikleri toplu , Meclise getirirler toplu .Sanki  tombalacılar gibi torbadan çıkana razı getirmektedir.Uyan artık millet uyan.

Kanun tasarı ve tekliflerini tek tek meclise sunsalar, her bir yasa komisyonlarda ve meclis genel kurulunda muhalefet milletvekilleri, bunlar hakkında aşağı yukarı konuşmalar ve oylama yapılarak kanunlaşacaktır. Hâlbuki torba yasada kim hangi yasa maddesiyle ilgili konuşacak bunlar alenen görülemeyecektir. Onun içi dikkat ederseniz iktidar mensupları yasalar hakkında fazlaca görüşme yapılmadan “Ben yaptım, oldu” mantığıyla hareket ederek, kanunları çıkartmakta ve halk üzerinde uygulamaya başlamaktadır. Onun için iktidar mensuplarının son zamanlarda başvurdukları yöntem “torba yasası yöntemi” olmaktadır.

2015 yılı vergi, ceza ve harçlara gelen bu zamlar, milletin belini daha da bükse de iktidar mensupları bundan çok memnunlar.

Erbakan Hocanın öğrencileri de Hocaları gibi Eşel mobil sistemini uygulamaya geçirmiş, Hocalarının yolunda olduklarını dost düşman her kese göstermişlerdir. Bir fakla ki; Hocamız bu sistemle, 70 milyon halkımızın refahını sağlamasını düşünerek, “ücret ve fiyatlara eşel mobil sistemi uygulamış”, ancak öğrencileri halkın cebinden daha çok almayı yeğleyerek, eşel mobil sistemini bu şekilde (vergi, zam ve harçların artışı için) çalıştırmışlardır.

       Saygı ve hürmetlerimle Allah’a emanet olunuz. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Metin Yeşil
Metin Yeşil - 4 yıl Önce

yönetilen değil yöneten olmamız dileğimle.