banner377

GAFLET SALGINI

      Gaflet kötü bir hastalık ama bir çok insan farkında değil. Doğruyla yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini biri birinden ayırt edemeyenler gaflettedir. Şöyle ki;

     Benim daha önce yazdığım köşe yazılarımı kastederek, 30 Marttan sonra görüşürüz diyen gafillere bazı gerçekleri hatırlatmak isterim. Bana, yazdıklarımın doğru mu yanlış mı olduğunu hatırlatmaktan ziyade, çoğunluğun hangi cenahta toplanacağını tehdit edercesine hatırlatmaya çalışıyorlar. Kutsal davalarda çoğunluğa ve de güçlüye bakılmaz, hakka uygunluğuna bakılır.

     Bizler, devenin değil, davanın ardında gidenleriz.

     Deve hacca giderken, hac yolunda karıncayla karşılaşır. Deve karıncaya sorar:

     - Karınca kardeş nereye gidiyorsun? Karınca cevap verir;

     - Hacca gidiyorum. Deve kıs-kıs gülerek, karıncaya şöyle der;

     - Bu ince belinle, çarpık bacaklarınla nasıl varacaksın hacca? Karınca gafil deveye cevabını patlatır;

     - Hacca gidemesem de, bu yolda ölürüm ya! Der ve yoluna devam eder.

     Şimdi soruyorum değerli okuyucularıma, karınca haksız mı? Bir davanın gerçekleştirilebilmesi için fiziki güç mü yoksa manevi güç mü daha elzem? Kalabalık, dünya görüşünden yoksun, ufku dar, körü körüne itaat eden, eleştiri yeteneğini kaybetmiş, at gözlüğü takan, çirkinlikle güzelliği birbirinden ayırt edemeyen, günahı sevabın yerine koyan, hakaret eden liderleri alkışlayan, doğru ile yanlış arasında sıkışıp kalan çoğunluk mu haklı?

     Ben ve benim gibi düşünenler, kıyamette verecekleri hesabın kriterlerinden haberdar olanlardanız. Bizler utilitarist ( menfaatçi )insanlardan değiliz. Diğerkamlık her şahsa nasip olmaz, Allah vergisidir. On iki yıldır beraber yürüdüğümüz bir camiaya hakaret edebilecek derecede, edepten yoksun değiliz.

     Yarın utanacağımız bir sözü, bugün söylemekten imtina ederiz. Bizler dün de dik durduk, bugün de dik durmaya devam edeceğiz.

     Karınca misali!

     Gerçi birilerine ne kadar anlatırsan anlat, Mevlana'nın dediği gibi, " sizin anlattıklarınızın tamamı, karşınızdaki kişinin anladığı kadardır."

     Ben de bu konuyla ilgili fazla bir şey yazmak istemiyorum.

     Gafleti uzun olanın, devleti kısa olur!  

YORUM EKLE