banner393

TSKB 2017 yılı "Entegre Raporu"nu yayımladı

- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), geçen yıl ilk kez yayımladığı "Entegre Raporu"nun ikincisini de paydaşlarıyla buluşturdu

TSKB 2017 yılı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), geçen yıl ilk kez yayımladığı "Entegre Raporu"nun ikincisini de paydaşlarıyla buluşturdu.

Entegre Raporda, TSKB'nin 2017 performansının yanı sıra iş ve değer yaratma modeli, stratejisi ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

TSKB'nin "Değer Yaratma Modeli"nde bir kurumun tek başarı ölçütünün finansal sonuçlar olmayacağından hareketle, tüm sermaye ögeleriyle yaratılan ekonomik, sosyal ve çevresel katma değere odaklanıldı. "Değer Yaratma Modeli"nde, bilgiden değer yaratma gücü, bağımsız ve çok yönlü değerlendirme, kredilendirme sürecinde çevresel ve sosyal etki ölçümleri gibi bankanın ayrıştığı pek çok niteliğe yer verildi.

Global trendler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin "Değer Yaratma Modeli"ni nasıl şekillendirdiği detaylı olarak incelendi. Ayrıca, "Değer Yaratma Modeli" için önemli bir girdi olan paydaş iletişimi konusunda 2017 yılında yapılan çalışmalar da kapsamlı şekilde ele alındı.

TSKB Entegre Rapor hazırlanırken, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da önceliklendirme analizi ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi baz alındı. TSKB'nin yarattığı değer; finansal, insan, doğal, fikri, üretilmiş ve sosyal sermaye olmak üzere altı farklı sermaye ögesi başlığı altında incelendi, öncelikli konuların iş modeli, performans ve hedeflere nasıl yansıdığı aktarıldı. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güler Aras, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Berument ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz’dan oluşan Danışma Kurulu’nun değerlendirmeleri dikkate alınarak raporun içerik ve kapsamı bu doğrultuda geliştirildi.

TSKB Entegre Rapor, finansal veriler, insan kaynakları göstergeleri ve iç çevresel etkiler kapsamında Ernst&Young (EY) sınırlı güvence denetimi aldı. Ayrıca TSKB'nin su, elektrik tüketimi ve karbon emisyonu gibi iç çevresel etki verileri, ISO 14001 ve ISO 14064 denetim güvencesiyle paylaşıldı.


- "TSKB, yıllık 12 milyon ton karbon emisyonu azaltılmasını sağladı"


TSKB'nin "Entegre Raporu"ndan öne çıkanlar şöyle:

"TSKB, 2017 yılında yüzde 20 aktif büyümesi ve yüzde 77 kredi/aktif oranı ile Türkiye ekonomisine 2,5 milyar ABD dolarlık katkı sağladı. TSKB'nin kredi portföyündeki sürdürülebilir temalı kredilerin oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar 245 yenilenebilir enerji projesine kaynak sağlayan TSKB'nin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki payı yüzde 15. TSKB, demir-çelik, kimya, plastik, otomotiv, inşaat, çimento gibi pek çok sektörde 131 enerji ve kaynak verimliliği projesinin hayata geçmesine destek verdi. TSKB, tüm bu projelelerle yıllık 12 milyon ton karbon emisyonu azaltılmasını sağladı.

Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası TSKB, iç çevresel etkilerini ISO 14001 ve ISO 14064 kapsamında kontrol altında tutmaya 2017 yılında da devam etti. TSKB’nin sunduğu fırsat eşitliği temalı kredi kullanan firmalarda kadın istihdamında yüzde 15 artış gerçekleşti. Bankanın, çalışanlarda ve yönetim kadrolarındaki kadın oranı yüzde 55. TSKB, 2017 yılında Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu başkanlığını üstlendi. TSKB, çevre, eğitim ve kültürü merkezine alan sosyal sorumluluk projelerine odaklanırken, karbon-nötr etkinlikler düzenlemeye de devam etti."

TSKB'nin "Entegre Rapor"u, şirketin internet sitesinden detaylı olarak incelenebiliyor.

YORUM EKLE