banner352

Gazeteciler günü kutlu olsun

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle ilgili olarak Erzincan Valisi Selman Yenigün, CHP Milletvekili Dr. Muharrem Işık, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oktay Kılınç, AK Parti İl Başkanı Salih Eğinlioğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nermin Yıldırım, Kamu-Sen İl Temsilcisi Rahmi Özden, Türk Diyanet Vakıf-Sen Temsilcisi Galip Sökmen birer açıklama yaparak tüm gazetecilerin bu gününü kutladıklarını belirttiler.

Gazeteciler günü kutlu olsun

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzincan Valisi Selman Yenigün yaptığı açıklamada şunlara değindi; “ Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel unsurlarından biri olan basınımız, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi açısından vazgeçilmezdir. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız bir şekilde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Basın, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, bir kamu görevini yerine getirmenin bilinciyle gazetecilerimiz, ülke gerçeklerine, milli değerlere duyarlı olmalıdırlar. En doğru haberi halka ulaştırmak için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Verilen emek ve çaba, paylaşılan fikirler ve duygular ile mesai saatlerinin pek de söz konusu olmadığı bu meslekte kazanılan manevi zenginliğin, ne kadar çok insana ulaşılırsa o oranda artacağına inanıyoruz.
İlimizde faaliyette bulunan yerel gazete ve radyolarımızda çalışan tüm fikir işçilerimizin, ulusal ajanslarımızın temsilcilerinin ve habercilerimizin; gazetecilere ekonomik ve sosyal imkânlar sağlayan ve 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 Sayılı Yasa’nın kabulü nedeniyle ilan edilen “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” kutlar, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
    CHP Erzincan Milletvekili Dr. Muharrem Işık ; “ Ulusal kurtuluş savaşımızda da önemli görevler üstlenen basınımız, Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar ülkemizin gelişimine ve demokratikleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Demokrasinin temel unsurlarından biri olan yazılı ve görsel basının, demokrasinin gelişmesinde, kurum ve kurallarıyla yerleşmesinde, toplumun gelişmesi ve ilerlemesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bir ülkede fikir özgürlüğünün işlerlik kazanması, farklı görüşlerin ifade edilebilecek kanallar bulması, ancak gazetecilerin kalemlerinin özgür olması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle mümkün olabilir. Ancak bugün ülkemizde 100 ün üzerinde basın emekçisi tutuklu ve çok sayıda gazeteci, görevini yaptığı için hapis cezası talebi ile açılan on binlerce davalara maruz kalmışlardır. Son zamanlarda verilen ağır para cezaları da basını susturma ve basına gözdağı verme amacı taşımaktadır. Basının özgür olması, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasına ve güçlü, demokratik bir Türkiye oluşumuna büyük katkı verecektir. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar saygılar sunarım” diye konuştu.
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oktay Kılınç “Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini • ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi yerine getirmekte olan basının, bu görevi yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır. İlimizin her alanda başarıya ulaşmasında basın mensubu arkadaşlarımın gösterdiği duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, basın-yayın kuruluşlarında çalışan tüm basın mensuplarımızın ‘10 ocak çalışan gazeteciler günü’nü Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına candan kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
AK Parti İl Başkanı Salih Eğinlioğlu “Şeffaf, demokratik, açık bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biri de özgür ve tarafsız basının varlığıdır. Türk basını, önemli ilerlemeler göstermiş, ülkemizin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da değerli katkılarda bulunmuştur.  Şüphesiz basınımızın gösterdiği gelişmede en önemli pay, basın çalışanlarına aittir. Toplumun sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi için basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması şarttır. Basınımız, görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi haklarına saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Türk basınının bu ilkeleri her zaman üstün tutacağına inanıyorum. Değerli basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Nermin Yıldırım bu ulvi mesleği yapan herkesin gününü kutlayarak; “Gazeteciler kalemlerini güzel yansıtabilme adına ulvi ve kutsal bir mücadelenin içerisindeler. Basın aydınlatıcı, iyi ve doğruyu gösterici, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusu olan bir meslektir. 10 Ocak 1961'de gazetecilerin, haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla başlattıkları mücadelenin yıl dönümü. Halk ile yönetimler arasında bir köprü vazifesi gören, zor dönemde de önemli işlevler yüklenen Türk basını özellikle son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. İlimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdürmektedirler. İl genelinde bu mesleği icra eden herkesin gününü kutluyorum” dedi.
Erzincan Kamu-Sen İl Temsilcisi Rahmi Özden “ Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde yansıtan tarafsız bir basının, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli payı vardır. Fedakarca çalışan basın mensuplarının çalışma şartlarını kolaylaştırma, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamanın, toplum olarak herkesin görevi olduğunu bilmeliyiz. Yerel ve ulusal basınımızın temsilcileri, bu önemli görevin layıkıyla yerine getirilmesi için; zor şartlarda ve büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Bu durum Erzincan şartlarında çalışmak daha güç ve zordur. Gazetecilik mesleği düşündüğünü ve gördüğünü rahatça paylaşabilmek demektir. Erzincan Türkiye kamu-Sen il temsilciliği ve kamu-Sen’e bağlı şubelerin ve il temsilciliklerinin sesini zor şartlar altında duyurarak bizlerin sesi oldunuz. İlkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Erzincan Temsilcisi Galip Sökmen "Şeffaf, demokratik, açık bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biri de özgür ve tarafsız basının varlığıdır. Türk basını, önemli ilerlemeler göstermiş, ülkemizin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da değerli katkılarda bulunmuştur. Şüphesiz basınımızın gösterdiği gelişmede en önemli pay, basın çalışanlarına aittir. Basın çalışanları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için fedakarca görev yapmaktadır. Basın çalışanlarının haklarının korunması, sorunlarının çözülmesi, hakettikleri hayat standartlarına kavuşmaları, onların görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacaktır. Gazetecilerimizin katkılarının yalnız basın sektörümüzü değil demokrasimizi ve dolayısıyla ülkemizi geliştireceği de unutulmamalıdır. Basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.
     

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER