banner362

Müracaat etmeyenler yüksek pirim ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Uğur Kaya herhangi bir statüde sigortalı olmayan 16 bin kişinin 1 Ocak tarihinden itibaren bir ay içerisinde müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Müracaat etmeyenler yüksek pirim ödeyecek

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası kapsamında hiçbir yerden sigortası olmayanların 1 ay içerisinde müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaat etmeyenler 212,76 TL. prim ödemek zorunda kalacaklar. Konu ile ilgili bilgi veren SGK Erzincan İl Müdürü Uğur Kaya “ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, söz konusu Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlar, 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortası tescilleri Kurumuzca re'sen yapılacaktır.Herhangi bir statüde sigortalı olmayan ve Yeşil Kartı bulunmayan, İlimizde 16 bin 829 kişinin bulunduğunu, sisteme kayıtlı olmayan bu vatandaşlarımızı, 1 Ocak tarihinden itibaren, Bir ay içerisinde gelir testi yaptırmaları gerektiği ve sisteme tescil işlemini yaptırmak zorunda oldukları belirtilen birer mektup. Kurumumuz Başkanlığınca, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adreslerine, gönderilerek gelir testine davet edileceklerdir. Bu kişilerin 1 Ocak tarihinden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek Gelir Testi yaptırmaları ayrıca Yeşil Kartı olan vatandaşlarımızın da Vize süreleri dolduğu andan itibaren bu Vakıflara müracaat ederek Gelir Testi istemeleri gerekmektedir. Yapılacak sorgulama sonucunda gelir düzeyi asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen kişilerin, primleri devlet tarafından ödenerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Güncel Asgari ücrete göre Gelir Testi sorgulaması dört kategoride yapılmakta olup, kişinin geliri asgari ücretin üçte birinden az ise primi devlet tarafından ödenecektir. Geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında ise 35,46 TL, geliri asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasında ise 106,38 TL, geliri asgari   ücretin iki   katının üzerinde ise 212,76 TL, Miktarlarında aylık prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Sisteme kayıtlı olmayan bu kişilerin Kurumumuza ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeyenler ile yeşil kart vize süresi dolanların, 1 ay içinde gelir testini yaptırmamaları halinde, asgari ücretin iki katından fazla geliri olduğu kabul edilerek, 212,76 TL. Prim ödemek zorunda kalacaklardır.  Bu nedenle gelir testini yaptırmak son derece önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın Gelir Testi için veya vize süresi dolduğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER