banner370

Yeşil kartlıların devir işlemleri

1 Ocak 2012 itibariyle yürürlüğe girecek olan Genel Sağlık Sigortası ile birlikte yeşil kart sahipleri de gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat yapmaları gerektiği bildirildi.

Yeşil kartlıların devir işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Uğur Kaya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile yeşil kartlı olmayanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklarını belirtti.

Kaya “ 1 Ocak 2012 tarihine kadar yeşil karttan yararlanma hakkı devam edeceğinden yeşil kart almak isteyenler ile yeşil kart sahibi olan ancak vize tarihini 1 Ocak 2012 tarihinden önce dolduranların yeşil kart sağlık yardımlarından yararlanmak için Kaymakamlık ve Valiliklere başvurmaları gerekmektedir. 1 Ocak 2012 tarihinden sonra ise yeşil kartlı olmayanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen yapılacaktır. Bu kişilerin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir. Yapılan gelir tespiti sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişiler, primleri devlet tarafından karşılanarak Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilecektir. Yapılan gelir testi sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler, Kanunun 60’ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında tescil edilecektir. Bu kapsamda tescil edilen kişilerden aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarı; Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler asgari ücretin üçte biri üzerinden  % 12 oranında 33.- TL,          Asgari ücretten asgari ücretin iki kartına kadar olduğu tespit edilenler asgari ücret üzerinden % 12 oranında 100.- TL, Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler asgari ücretin iki katı üzerinden % 12 oranında 200.- TL Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecektir. 1 Ocak 2012 tarihinden sonra yeşil kart vizesi dolanların ise vize tarihinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir tespiti talebinde bulunmaları gerekmektedir. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ya da Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurmayanlardan ise asgari ücretin iki katı tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primi alınacaktır. İlimizde toplam yeşil kartlı sayısı 23 bin 898 kişi olup, il nüfusuna oranı, % 10 dur” diye konuştu.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER