banner360

Meralar İhaleye Çıkacak

Erzincan İl Mera Komisyonunca İlimizde ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen ve mevsimlik olarak sürü sahiplerine kiraya verilen meralar 3 Nisan 2012 tarihinde sürü sahiplerine kiralanacak.Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Lek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu yıl her yıldan farklı olarak bazı yeni uygulamaların getirildiğini, ihaleye katılım ve şartnamede bazı değişikliklerin yapıldığını bu nedenle yetiştiricilerin mağdur olmaması için konuyu hassasiyetle takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Meralar İhaleye Çıkacak
  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Lek açıklamasında otlatma süresi 3 ay veya daha fazla olan alanların ihalesine katılan ve kiralayan şahıs veya şahısların kiraladıkları alan için İhale Komisyonuna ibraz ettikleri hayvan varlığı ile ikinci bir alanı kiralamak için başvuru yapamayacağı, ayrıca köydeki hayvan varlığının ihtiyacını karşılayacak kadar mera alanı bırakıldıktan sonra ihtiyaç fazlası olarak belirlenen ve kiralanması için ihaleye çıkarılan mera alanının bulunduğu köyde ikamet eden ve otlatma hakkına sahip olan kişilerin; O köyün kullanımına bırakılan mera alanından yararlanacağı için söz konusu ihtiyaç fazlası mera alanını kiralamak için ihaleye katılamayacağını söyledi. İl Müdürü Ali Lek, İhaleye katılacakların ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Savcılık İyi hal Kağıdı, Mera alanını kiralamak için ihaleye katılacak şahısların bulunduğu ildeki yetiştiriciler birliğine üye olduğunu belirten belge, Mera alanını kiralamak için ihaleye katılacak şahsın, kiralanacak mera kapasitesinin en az % 80' i kadar kayıtlı hayvan varlığına sahip olması gerektiği şayet mera alanının kapasitesini ( mera alanında otlatılabilecek hayvan sayısı ) karşılayacak kadar hayvanı yoksa veya ortaklık şeklinde başvuracaksa ikinci ve üçüncü şahıslarla birlikte mera alanına çıkacağını ve bu şahısların kiralama sözleşmesinde yer alan yükümlülük lerden ve meydana gelebilecek her türlü zarardan müteselsilen sorumlu olduğunu belirten ve şahıs isimlerinin yer aldığı noter onaylı belge Müracaat sahibi kişi veya kişilere (Noter onaylı belgede belirtilen şahıslara)ait hayvan sayısı ve kulak küpe numaralarını gösteren belgeler, İsteklilerin kiralamak istedikleri mera, yaylak ve kışlak için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden almış olduğu sürü sahibi olduğuna ilişkin belge, Tüzel kişiler veya ortakları temsilen ihaleye katılacakların yetki belgesi ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerektiğini, ilgilenen yetiştiricilerin İl ve İlçe Müdürlüklerinden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ( www.erzincantarim.gov.tr )  internet adresinden detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER