banner370

Tarım haftası kutlanıyor

Tarım haftası münasebetiyle ilgili olarak Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Lek, Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan İl Temsilcisi Fehmi Gezginci, Türk Tarım Orman Sen Erzincan Şube Başkanı Erdal Polat birer açıklama yaptılar.

Tarım haftası kutlanıyor

10 Ocak 1846 yılında başlayan tarımsal eğitimin ardında 10 Ocak gününü kapsayan haftanın ülkemizde Tarım Haftası olarak kutlanması münasebetiyle Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Lek bir basın açıklaması yaptı. Lek yaptığı açıklamada şunlara değindi; “10 Ocak 1846'da İstanbul-Ayamama Çiftliği'nde ‘Ziraat Mektebi Âliyesi’ adıyla başlayan tarımsal öğretim için kutlama günü kabul edilmiştir. Tüm tarım camiasının 166. Tarım Haftasını kutluyorum. Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının açılması ve geliştirilmesi çalışmaları, Tanzimat dönemi ile birlikte başladı. Tarım kültürünü yaymak, yeni tarım tekniklerini köylü ve çiftçinin ayağına götürmek ve ülke gençliğine gerekli tarımsal bilgileri verebilmek amacıyla daha önce açılmış olan tüm tarım okulları geçici olarak kapatılır. Ancak çağdaş anlamda tarım eğitimi için Atatürk'ün direktifiyle şimdiki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yerinde Ankara Ziraat Yüksek Mektebi açılır. Kapatılmış olan uygulama okullarının yerine 1930 yılında İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana'da birer orta ziraat okulu açılır. Ankara'da 1930 yılında kurulan yüksek ziraat okulu, 16 Haziran 1933'te yüksek ziraat enstitüsüne dönüştürülür. Bu enstitü gerek kuruluşu ve gerekse akademik faaliyetiyle tam bir "tarım üniversitesidir. 1933 yılında Türkiye tarımının geliştirilmesi için Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü faaliyete geçti, 1 Ocak 1948 yılında Ankara Üniversitesi'nin kurulmasıyla aynı enstitü, ziraat fakültesi adını aldı. Zamanla ziraat fakültesi bünyesinde veteriner, ziraat sanatları ve orman bölümleri açılmış ve bugünkü üniversitelerimizin temeli de bu süreçle birlikte başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, gerçek bağımsızlığın tüm dünya uluslarına örnek olacak şekilde yaratıcısı, çağdaş uygarlığın tam bilincine erişmiş, büyük asker, büyük insan ve eşsiz devlet adamı Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin en önemli eserlerinden biri olan ziraat eğitiminin 166. yıldönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal, Cumhuriyetin kuruluşu sonrası kalkınmanın ancak tarım ile gerçekleşebileceğini gördüğü için o dönemde şu açıklamayı yapmaktadır: "Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz." Ülkemiz geride bıraktığımız yıllarda tarımsal eğitim ve öğretimde büyük aşamalar kaydetmiş, tarım sektörümüz sıfır konumundan dünya ülkeleri ile rekabet eder durumuna gelmiştir. Tarım camiasının üyeleri olan bizler her geçen yıl Türk çiftçisine daha fazla hizmet verebilmenin gayreti içerisinde olduk. Bu ülkümüz bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle devam edecektir. Tüm dünyanın tarımın önemini daha iyi kavradığı bugünlerde bir tarım ülkesi olan Türkiye’de yıllardan bu yana başarılı çalışmalara imza atan ve ülkemizde tarım sektörünün bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri bulunan tarım teşkilatımızın tarım haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Tarım Orman Sen Erzincan Şube Başkanı Erdal Polat yayımladığı mesajla tarım teşkilatının tarım haftasını kutladı. Polat Türkiye’nin sahip olduğu arazi varlığı iklim çeşitliliği bakımdan büyük tarım potansiyelinden dolayı dünya tarımında önemli bir paya sahip olduğunu, Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının geçimini tarımdan sağladığını, fabrikalarının çoğunun hammaddesinin tarımdan sağlandığını söyledi. Polat, gerek Türkiye gerekse dünyada tarım sektörünün her geçen gün öneminin daha da arttığına dikkat çekti.  “Türkiye’de tarım öğretiminin başladığı 1846 yılından bu yana her yıl 08-14 Ocak tarihleri arası kutlanan Tarım Haftanızı tebrik eder ülkeye dönük ve faydalı tarım hizmetlerinde bir ve beraber olmayı dileriz” diye konuşan Polat, “Unutulmamalıdır ki Türk tarımının bugünkü seviyesine gelmesinde ve dünya üzerinde rekabet edebilme yeteneğinin kazanılmasında tarım teşkilatı mensuplarının emekleri yadsınamaz. Bizler tarım teşkilatı olarak 166. sını kutladığımız tarım haftasında tarım sektörünün sıkıntılarını birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
    Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan İl Temsilcisi Fehmi Gezginci
Tarım sektörü ülkemizin sosyo ekonomik ve siyasal bütününün  önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dünyada her geçen gün önemi artan tarım sektöründe gelişmenin temeli verimliliktir. Bugün belirli bir verimlilik oranı yakalayamamış bir sektörün dünya ölçeğinde giderek şiddetlenen rekabet karşısında ayakta kalması uzun vadede mümkün değildir. Verimliliğin temelinde ise bilgi ve eğitim yer alır. Bilimsel bir üretim ve verimlilik için zorunlu olan bilgi ve tekniğin, bu bilgileri özümlemiş teknik elemanlar aracılığıyla çiftçiye aktarılması süreci son derece önem arz etmektedir. Bilgi çağı olarak tanımlanan son dönemde geçimini tarımdan sağlayan insanların bilgi gereksinimlerinin giderek arttığını ve çeşitlendiğini görmekteyiz. Bilgi yaşamın her alanında belirleyici bir rol oynamaktadır. Çiftçiyi bilgi ile buluşturan, bir bakıma çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmakta ve Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumlulukları ile Ziraat Mühendisliğinin önemi daha da artmaktadır.   Çok geniş bir çalışma alanına sahip olan Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taşımak zorundadır. Ziraat Mühendisinin çalışma alanı sadece bitkisel ve hayvansal gıda üretimi ile sınırlı değildir. Endüstriye hammadde temininden, biyodizel gibi tarımsal kaynaklı enerji üretimine, hatta küresel ısınmanın kontrol altına alınmasına kadar pek çok bakımdan Ziraat Mühendisliği önem taşımaktadır. Kullanılmakta olan fosil kaynaklı yakıtların bitkisel kökenli olduğu, yine hastalıkların büyük bir bölümünün beslenme kaynaklı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Tarıma ve Ziraat Mühendisliğine gereken önem verildiği takdirde bu ve benzeri birçok problemin çözümü konusunda ilerleme sağlanabilecektir. Tüm ülkemizin tarım haftası kutlu olsun “diye konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER