Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edecek ’Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi’nin yüzde 85’i tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edecek ’Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi’nin yüzde 85’i tamamlandı.

236 milyon 217 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Barajı İçmesuyu İsale Hattı İkmali işinin 14 Nisan 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı. 110 adet sanat yapısı (tahliye, vantuz, branşman) ile 98 adet sanat yapısının mekanik işler tamamlandı. Yüzde 68’i tamamlanan projenin 22.27 hm3/yıl kapasitesi ile hizmet verecekler. 194 milyon 115 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisleri işlerinin yüzde 85’i tamamlandı. 100.000 m3/gün kapasiteli tesisten 2 ilçe, 69 mahalle fayda sağlayacak. Proje kapsamında fosseptik ve bekçi binaları inşaatı devam etme olup, diğer inşaat çalışmaları tamamlandı. Mekanik ve elektrik imalatları ise devam ediyor.

Taşkın koruma ve ıslah çalışmaları devam ediyor

Taşkın koruma ve taşkın rüsubat kontrol işleri kapsamında 31,5 milyon TL proje bedelli Bafra Ovası Sulama Projesi Kızılırmak Islahı 2. kısım projesinin yüzde 90’ı tamamlandı. 20,5 milyon TL proje bedelli Havza ilçe merkezinin Tersakan Irmağı 2. kısım projesinin yüzde 54’ü tamamlandı. 9 milyon 767 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Kuşkayası Köyü ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı işinin yüzde 44’ü tamamlandı. 22 milyon 840 bin TL proje bedelli 19 Mayıs ilçe merkezi Engiz Çayı 2. kısım işinin yüzde 44’ü tamamladı. 29,5 milyon TL proje bedelli Terme Bazlamaç Karagöl Deresi Islahı projesinin yüzde 90’ı tamamlandı. 15,5 milyon TL proje bedelli Taflan Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması işinin yüzde 48’i tamamlandı.

Gözden kaçırmayın

AFAD, İstanbul’da “Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" düzenleyecek AFAD, İstanbul’da “Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" düzenleyecek

Öte yandan 56 milyon 727 bin TL proje bedelli 7. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İkmali) işinin bütün fiziki gerçekleşme oranı yüzde 58 oranında tamamlandı.