Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Çalıştayı’nın devamı niteliğinde olan 2. Türk Dünyası Tıp Öğrenci Kongresi Özbekistan’ın Buhara kentinde gerçekleşti. Kongrede, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Dağıtsan ve Başkurdistan’dan olmak üzere 50 bilimsel çalışma yer aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ), 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) ve Buhara Devlet Tıp Enstitüsü’nün işbirliği ile düzenlenen, 2. Uluslararası Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Kongresi Özbekistan’ın Buhara kentinde SBÜ İbn-i Sina Tıp Fakültesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Özbekistan Sağlık Bakanı 1. Yardımcısı Prof. Dr. Amrillo Inoyatov, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Başkanı Dr. Mehmet Sürübaşı ve Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Jumayevich Teshayev katıldı. Önceden planlanmış yoğun programı sebebiyle programa katılamayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’in mesajını ise Dr. M. Furkan Doğan okudu. Program Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Metintaş’ın ‘Covid-19 ve Dünden Bugüne Pandemiler’ adlı konferansı ile devam etti. Akabinde öğrenciler, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği koordinatörlüğünde hazırladıkları bilimsel çalışmaları sundu. Programda toplamda 50 bilimsel çalışmanın sunumu yapıldı. Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Dağıstan ve Başkurdistan’dan sunumların yer aldığı kongrede bilimsel programların yanında kültürel sergiler ve müziklerin de icra edildiği sosyal program yer aldı. Program, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği’nin yöneticilerine hediye takdiminin ardından Özbekistan yöresel halk oyunlarının icrasıyla son buldu.