Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması çerçevesinde 199 üniversitenin gösterge verileri kamuoyunun erişimine açılırken, Adnan Menderes Üniversitesi’nin performansını arttırdığı görüldü.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması ile üniversitelerin yürüttüğü çalışmaları içerisine alan ’Eğitim ve Öğretim’, ’Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’, ’Uluslararasılaşma’ ile ’Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ temel alanlarında 45 gösterge belirlendi. Türkiye’nin kendine özgü şartları dikkate alınarak belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin güçlü yönlerinin ortaya konulması ve gelişime açık alanlarının desteklenmesi amaçlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin 4 yıllık verileri incelendiğinde; ’Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’ ve ’Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ alanında başarı grafiğini yükselttiği görüldü.

’Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’ alanında, 2018 yılı verileri 2021 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısının önemli bir artışla 61’den 129’a yükseldiği dikkat çekti.

Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı yüzde 41 den yüzde 70’e yükselirken; başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1 adet iken, 13 adet oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 2018 yılından bu yana 4 kat artarak 121 olarak belirlenirken; YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısının 21’den 74’e yükseldiği görüldü.

Metin Şentürk, Osmaniye’de öğrencilerle buluştu Metin Şentürk, Osmaniye’de öğrencilerle buluştu

’Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ alanında; öğrenci başına yapılan harcama miktarı 2020 yılında 4 bin 447 TL iken, bu rakam 2021 yılında 11 bin 497 TL’ye yükseldi.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları; üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanıyor.