Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Arinkom TTO ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Ar-Ge ve İnovasyonda Kalite ve Potansiyel Analizi Çalışması” başladı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu’nda düzenlenen çalışmada Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Arinkom TTO Yöneticisi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul ve Arinkom TTO Yönetici Yardımcısı Öğr. Gör. Rabia Taş başta olmak üzere Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokulların yöneticileri yer aldı.

“Önemli sonuçlar elde edilecek”

Anadolu Üniversitesinin son dört yılda yoğun emekle kalite güvencesi yönetim sistemini iyileştirmeye çalıştığına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal çalışmalar kapsamında izlenen alanlardan birinin Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin yönetimi olduğunu belirtti. Rektör Erdal konuşmasının devamında şunları söyledi: “Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve ARİNKOM tarafından düzenlenen ‘Ar-Ge ve İnovasyonda Kalite ve Potansiyel Analizi Çalışması’ kapsamında üç gün boyunca bu süreçlerin temel paydaşları olan birim yöneticileri, bölüm başkanları ve araştırmacılarımızla birimler bazında tespitler yapmaya çalışacağız. Bugün bir araya geldiğimiz bu ilk toplantıda siz birim yöneticilerimizle birlikteyiz. Çalışma toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizlerin ilgi ve emeğiyle çalışmanın verimli geçmesini diliyorum. Kalite güvence süreçlerinin izlenmesinin yanı sıra Üniversitemizin Ar-Ge ve inovasyon kültüründe nelerin değiştiği, ne tür ihtiyaçların gündeme geldiği ve var olan potansiyelimizi anlamak konusunda kapsamlı bir çalışmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Üç gün boyunca Arinkom moderatörlüğünde yapılacak odak grup toplantılarıyla, paydaşlardan sözlü ve yazılı olarak alınacak görüş ve önerilerin toplanması ve bunların analiziyle Ar-Ge süreçlerinin yönetimi ve kalite güvencesi konularında kıymetli sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum.”

“Anadolu Üniversitesi ulusal düzeyde değer oluşturuyor”

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise Ar-Ge ve İnovasyonda Kalite ve Potansiyel Analizi Çalışmasının açılışında şunları aktardı: “Bu çalışma, Anadolu Üniversitesinin kalite yönetim süreçlerinde, araştırma süreçlerinin yönetiminde ve araştırma performansının izlenmesinde bizlere çokça fikir verecek diye düşünüyoruz. Anadolu Üniversitesi araştırma ve inovasyona yönelik faaliyetlerini sürdürürken yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu değer üretebilen, toplumsal faydaya dönüştürülebilecek yönetim anlayışına önem verdiğini açıkladı. Ayrıca Üniversite, kamu kurumları ile ulusal düzeyde gerçekleştirilen ortak araştırma, geliştirme faaliyetleri kalkınma ajansı destekleriyle yürütülen bölgesel çalışmalar ve özellikle girişimcilik alanında yalnızca üniversiteyle sınırlı kalmayıp kentin tamamını kapsayan programlar yoluyla ulusal bölgesel ve yerel düzeyde değer oluşturan bir üniversite olma hedefini sürdürmekte. Yönetim sürecinde iyileştirmeye açık alanların izlenmesi ve bu alanların gelişimi için tedbirler alınması önem verilen diğer konular arasında. Şimdiye kadar üniversitenin ulusal ve uluslararası aldığı değerlendirme ve izleme programlarında verilen geri bildirimler üniversitenin içinde Kalite Koordinatörlüğü ve komisyonumuzun koordinasyonunda hazırlanan BİDR’ler faaliyet raporları ve stratejik plan çalışmaları ayrıca veri analitiği ve yapay zekâ araştırma biriminin hazırlamış olduğu anketlerin sonuçlarından elde edilen veriler bugün ve iki gün boyunca gerçekleştireceğimiz bu çalışmayı gerekli kıldı. Özellikle Yüksek Öğretim Kalite Kurumunun kurumsal akreditasyon programı öncesinde üniversitemizin kendisine ait araştırma geliştirme ve inovasyon kültürünü anlamak, kendimize özgü süreçleri ortaya çıkartabilmek ve iyileşmeye açık yönlerimizi tamamlayabilmek amacıyla birimlerin araştırma alanlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkilendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yapılması; akademik veri yönetim sitemi AVESİS’ten elde edilen verilerle farklı akademi çalışma alanlarına yönelinmesi, araştırma geliştirme süreçlerinde görevli insan kaynağının sürdürülebilirliğinin sağlanması, araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda sistematik olarak faaliyetlerin düzenlenmesi konularını birlikte tartışıp analiz ederek iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanabileceğini düşünüyoruz.”

“Ortak hedeflere odaklanılacak”

Anadolu Üniversitesi Arinkom TTO Yöneticisi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul, “Üniversitemizin Ar-Ge ve İnovasyon alanında politika ve uygulamalarını değerlendirmek, mevcut durumu ortaya koymak, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla bir araya geldik. Bu çalışmalarda daha güçlü Ar-Ge ve İnovasyon kültürü oluşturmak için atılacak adımların ne olduğunu ortaya koymaya ve bu süreçleri sizlerle beraber inşa etmeye çalışacağız. Günümüz rekabet ortamında Üniversiteler Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin en önemli aktörlerinden biri olarak yer almakta. Ar-Ge İnovasyon kapsamında mevcut çalışmaların da her alanda olduğu gibi İyileştirmeye açık yanları bulunmakta. Üç gün sürecek olan bu çalışma ile gelecekte kendimizi nasıl konumlandırmaya çalıştığımızı ortaya koyacağız. Bu yüzden fikir alışverişinde bulunarak birlikte belirleyeceğimiz ortak hedeflere odaklanmak için Ar-Ge alanındaki süreçleri değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Arinkom TTO çalışanlarının moderatörlüğünde “Ar-Ge ve İnovasyonda Kalite ve Potansiyel Analizi Çalışması” başladı. Üç gün sürecek program kapsamında Akademik birim yöneticileri ve akademisyenler “Araştırma Politikaları” ve “Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinde İyi Giden ve İyileştirmeye Açık Olan Alanlar” başlıklarında fikir ve önerilerini paylaşacak.