Araştırmacı yazar. 1954, Erzincan doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Erzincan’da yaptı. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1976) bitirdi. Aynı yıl Kemah Lisesinde, 1977-88 yılları arasında ise Erzincan Ticaret Lisesinde edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1988 yılında Erzincan Kültür Merkezi Müdürlüğü ve 1989 yılında da İl Kültür Müdürlüğü görevine atandı. İl Kültür Müdürlüğü görevinde bulunduğu yıllarda, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede, “Erzincan Masalları” adlı doktora tezi ile de halkbilimi doktoru oldu.

Ruhi Kara, Erzincan İl Kültür Müdürlüğünde sekiz yıl görev yaptıktan sonra, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Halk Edebiyatı Bölümü yardımcı doçentliğine, daha sonra dekan yardımcılığı ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na atandı. Ruhi Kara, halkbilimi derlemeleri ile araştırmaları yapmakta, ayrıca bağlama çalmakta ve halk oyunları oynamaktadır. 

ESERLERİ:

Erzincan Manileri (1993), Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma (1993), Erzincan’ın Göz Yaşları / Deprem Ağıt ve Destanları (1993), Erzincan 90 - İl Yıllığı (Komisyon, 1990), Deprem ve Erzincan (1992), Cumhuriyetin 75. Yılında Tercan (Komisyon, 1998). 

HAKKINDA: Fahri Taş - Salih Turhan / Erzincan Türküleri 2 (2004, s.1038), Rıfkı Kaymaz - H.İbrahim Özdemir / Erzincanlılar Ansiklopedisi (2009).