İnsanlığın var oluşundan bu yana süre gelen mesleklerin başında yer alan çobanlık mesleği de unutulmaya yüz tuttu. Genç kuşağın hiç yapmak istemediği mesleklerden biri olan çobanlık mesleğini sürdürenlerin yaş ortalaması 50’yi bulurken, çobanların çocuklarının da baba mesleğini sürdürmediği belirtildi.

Muğla Menteşe İlçesi’ne bağlı Kultak Köyü’nde çobanlık mesleğini sürdüren kişilerden Bedriye Pınaraltı, bereketli bir meslek olmasına rağmen gençlerin çobanlık yapmak yerine asgari ücretle çalışmayı tercih ettiğini söyledi. Eskiden ailelerin kalabalık olduğunu ancak geniş aileden çekirdek aileye geçildikçe çobanlık mesleğinin de unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Bedriye Pınaraltı, “Çobanlık mesleği hasta, düğün, cenaze, bayram seyran dinlemez. Sürüyü her gün otlatmak gerekir. Eskiden bu işler, aile kalabalık olduğu için nöbetleşe yapılabiliyordu. Ancak şimdi aileler küçüldü. Herkes iş yaşamının yanında sosyal hayata da önem vermeye başladı. Bu nedenle çobanlık zor ve zahmetli iş olarak görülmeye başlandı. Normal şartlarda güzel ve bereketli bir iş. Ancak arazi ve iklim koşulları zaman zaman işi zorlaştırabiliyor. Biz her şeye rağmen çobanlık mesleğini sürdüren nadir kişiler arasında kaldık” diye konuştu.