Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), öğrencilerine daha verimli bir eğitim için sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde öğretmenlerine yönelik eğitimlerini tamamladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğretmenlerine yönelik olarak; Prof. Dr. Levent Eraslan’ın sunduğu “sınıf yönetimi”, Prof. Dr. Sabri Sidekli’nin sunduğu “ölçme ve değerlendirme” ve Savaş Özen’in sunduğu “ders tasarımı, diksiyon, hitabet ve protokol kuralları” eğitimleri tamamlandı. DOSTEK Koleji ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans salonunda bir hafta boyunca pratik ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlere DOSTEK Koleji öğretmenleri ve yöneticileri katılım sağladı. Her eğitim öğretim başında bu tarz eğitimlere yer verdiklerini ve sık sık tekrar ettiklerini vurgulayan DOSTEK Müdürü Saadettin Dumlu, “Eğitimlerde teknolojik, sosyolojik, psikolojik değişimlere göre sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirmenin yanı sıra formasyondaki yeni yaklaşım ve anlayışlar konusunda öğretmenlerimizin bilgilerini tazelemiş olduk. Öğretmenlerimizin diksiyon ve nefes eğitimleri ile de öğretmenlik meslek hastalıklarından biri olan boğaz rahatsızlıklarının da önüne geçmek adına nefes açma, vurgu, diksiyon konusunda egzersiz çalışmaları yapıldı” dedi.

“Etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır”

Eğitim dizilerinin ilkinde öğretmenlerle bir araya gelerek sınıf yönetiminin, öğrenme - öğretme sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlenmesini sağlayan ve öğretim sürecini etkili ve verimli kılan uygulamalar bütünü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Eraslan, “Sınıf yönetiminde sorumlu olan dersin öğretmendir. Bir orkestra şefi gibi öğretmen, farklı özellikteki öğrencileri yöneterek hedeflere ulaşır. Sınıf yönetiminin amacı öğretim sürecini etkili ve verimli kılmaktır. Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Sınıfı yönetmek, sınıftaki farklılıkları kabul ederek geliştirmek ve orkestra şefinin yaptığı gibi farklı seslerden bir armoni çıkarmak yani; amaçlara ulaşmayı sağlamaktır. Farklı sosyo-kültürel ve ekonomik çevrelerden gelen öğrencilerin bir arada bulunduğu ortamlar olan sınıfların etkili yönetilmesi öğretimin başarısında çok etkilidir. Bu yüzden sınıf yönetimi öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması, etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır” diye konuştu.

Etkileşimli ve etkili örneklerle ölçme ve değerlendirmenin konuşulduğu Prof. Dr. Sabri Sidekli’nin sunumuyla gerçekleşen “ölçme ve değerlendirme” eğitiminde eğitim öğretim sürecini doğru tasarlamak ve yönetmek istemiyorsanız "ölçme, değerlendirme" kontrol edemediğiniz sizin eseriniz değildir" dedi. Savaş Özen’in sunduğu ders tasarımı, diksiyon, hitabet ve protokol kuralları eğitimlerinde ise “Hayatın her alanında iletişim yer alıyor. Doğru ve etkili iletişim kurabilmek için ise düzgün bir diksiyona ve hitabet yeteneğine sahip olmanın önemi büyük. Etkili konuşma ve hitabet eğitiminin amacı; sesi, dili ve nefesi etkin bir biçimde kullanarak olması gereken vurgu ve tonlamalarla anlaşılabilir ve etkili bir konuşma yapabilmek, topluluk karşısında kendini daha rahat hissetmek, izleyenleri etkileyen bir hitapta bulunmaya yardımcı olmaktır. Etkili konuşma ve hitabet eğitimi sayesinde, hitap yeteneğinizi geliştirmeye, doğru ve kurallı konuşmaya, kendinizi rahatça ifade edebilmeye, dikkatleri üzerinizde toplamaya, korkusuzca topluluk önünde konuşabilmeye, kişileri ikna edebilmeye, özgüveninizi artırmaya, sesinizi ve nefesinizi kontrol edebilmeye başlayabilirsiniz. Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimleri ile iş yaşamında, kamu veya özel çalışma koşullarında, ortak çalışma alanlarında uygulanması gereken protokol kurallarının özen ve titizlikle uygulamayı öğrenirsiniz” Ana fikirleri ve amaçları doğrultusunda eğitimler tamamlandı.