Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel yönetiminde gerçekleşti.

Toplantının başkanlığını yapan Nuri Hızel, olağan meclis toplantısının gündem maddelerini görüşmeye açarak değerlendirilmesini sağladı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Kasım - Aralık Ayı döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler aktardı.

Daha sonra Kasım ayı aylık mizanları, gelir gider bütçeleri, bütçe gerçekleşme durumları, diğer hesaplarda bulunan rakamlar ile Odamızın yıllık bütçe görüşmeleri yapılarak, 2022 yılı için hazırlanmış olan İş Planı üyeler ile paylaşılmış görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

Yapılan tüm değerlendirmeler sonrasında 2021 yılının son Meclis Toplantısı güzel dilek ve temenniler ile sona erdi.