Erzincan halkına Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u sorduk