Erzincan’da bahar havası yaşanıyor Erzincan’da bahar havası yaşanıyor

Halk arasında Erzincanlılara neden kor denir konusunda çeşitli rivayetler bulunuyor. Rivayetlere dayanarak Erzincanlılara neden kor dendiğini sizler için derledik.

Aslında bu kelimenin kör değil kor olarak söylendiğini halk arasında hiç vazgeçilmediğini görmekteyiz. Tarih boyunca yaşadıkları deprem, terör gibi binlerce acının içinde kalan Erzincan sürekli içi yandığı için kor söylemine sahip olmuştur. Bölgede bulunan bazı ilahi davaların farkına varılmaması. Sonrasında gelen pişmanlıklar, duygusal anlamda iç yanması kor olarak adlandırılmıştır. Fakat seneler geçtikçe modern toplum anlayışı benimsenmeye başlayınca bu kor yerini kör Erzincanlı olarak bırakmıştır. Nasıl mı?

 İlk olarak bu söylem Erzincan ‘da evlerin çok olmadığı yerleşimin az olduğu dönemlerde ovalarda sıkça esen rüzgâr, fırtına dinmek bilmezmiş. Bölge de göz gözü görmez kimse tozdan dumandan birbirini göremez seçemezmiş. Bu durumunda insanlar yakınındakini de göremediği için buradan Kör Erzincanlı lakabını almıştır. Diğer nedenler arasında Erzincanlıların birbirlerini çekememezlik yakınlarına karşı en çok benim olsun edası ile davranışları bu söyleme etki etmiştir. Fakat gerçek olan şu ki Erzincanlılar saflıktan, iyi niyetlerinden herkesi kendileri gibi görmekten burnunun ucunu göremeyen, kendilerine gelecek kötülükleri ilk seferde anlayamayan, dikkatsiz bakış açısına sahip oldukları için bu söylem yakıştırılmıştır. İlk seferde her şeyi göremeyip 2 veya 3 kez baktıklarında dikkat ettikleri aşikardır. Bu gibi sebeplerden dolayı kendilerine Kor Erzincanlı denilir.

Tabi bu anlatılanlar işin espri tarafı. Asıl nedeni ilahi bir körlükten kaynaklanmıştır ve zamanla fikirler eklenmiştir. Erzincanlıların aslında kor Erzincanlı olarak adlandırılmasının asıl büyük sebebi Terzi baba Hazretleridir. Terzi Baba Hazretleri Anadolu ‘da yetişen büyük Velilerdendir. Yaşamış olduğu zamanda insanlar tarafından hor görülmesinin yanında kendisinde olan büyük keramet ve hikmetler Erzincanlılar tarafından anlaşılmamış, göz ardı edilmiştir. Öyle söylenir ki böyle kerametli ve hikmetli zatın varlığının değeri çok sonralardan fark edilmiş. Tabi değeri ve söylediklerinin doğruluğu, hikmeti ve kerameti Terzi baba Hazretlerinin vefatından sonra anlaşıldığı için Erzincanlılara kor Erzincanlı denmeye başlanmış. Zaman geçtikçe iş espri boyutuna ulaşmış başka anlamlara bürünmüş bu zamana kadar böyle devam etmiştir. Aslında Erzincanlılar genel anlamda iyi niyetleri ve saflıklarıyla ön plandadır ve bu sebeple de sürekli Kor Erzincanlı denmektedir.