Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Aile Söyleşileri” programının ilkini gerçekleştirdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “Aile kurumu, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurumdur. Sağlıklı bir aile, bir insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinedir.” Tespitinden yola çıkarak “Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri” etkinlikleri gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı konuşamada “Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce "Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz" diyerek devam ettiğimiz yolda aile olmanın, aile ortamındaki birlik beraberliğin sağlık ve huzur ortamında sürdürülmesini sağlamak en önemli hedefimizdir. Bu ilkeden hareketle Bakanlığımızca Türkiye genelinde 2023 yılında başlatılan "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri"; birey, aile ve toplum odaklı söyleşilerden oluşan alanında uzman konuklarla Bakanlığımız personelini buluşturmak üzere belirli periyotlarla düzenlenecektir. Söz konusu söyleşiler ile aile değerlerimizi temel almakla birlikte, personelimizin bireysel ve mesleki gelişimine de katkı sağlamayı amaçlamaktayız.” dedi.

İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müdür Yardımcıları, kuruluş idarecileri ve personeller katıldı. İlki gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılında Aile Söyleşi”nin konuğu Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Ali İhsan Pala, “Hak ve Sorumluluklar Açısından Aile Hayatı” konusu anlattı. Söyleşide hak ve sorumluluklar noktasında aile hayatının millet açısından önemine değinilerek Peygamberlerin aile hayatlarından örnekler sunuldu. Türkiye Yüzyılında Aile Söyleşileri etkinliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler personelinin bilgi seviyelerinin ve motivasyonlarının arttırılması ayrıca verilen hizmet kalitesinin de artırılması hedeflenmektedir.