Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları çerçevesinde GAÜN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Aksoy tarafından “İş Etiği, Hiyerarşi, Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü” ile “Motivasyon” eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları çerçevesinde GAÜN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Aksoy tarafından “İş Etiği, Hiyerarşi, Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü” ile “Motivasyon” eğitimi verildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde Dr. Öğretim Üyesi Aksoy, kurumların sosyal olarak geliştirilebileceğini vurguladı. Kurum kültürünün kurum mensuplarını olumlu ya da olumsuz anlamda etkilemeyebileceğini de belirten Dr. Öğretim Üyesi Aksoy, “Kurum kültürünün ritüeller ve törenler gibi görünen unsurlarının yanında anlatılar gibi görünmeyen unsurları da vardır. Bu unsurlarla kurumdaki her bir çalışan örgütsel bütünleşmeyi ve sürekliliği sağlar. Kurum kültürünün en önemli işlevi bu noktada görülür: örgütsel sürekliliği sağlamak” dedi. Kurumsallaşma ve hiyerarşinin kamu örgütleri açısından çok önemli olduğunu aktaran Dr. Öğretim Üyesi Aksoy konuşmasında şunları söyledi:

Başkan Erdoğan’dan Anlamlı Hediye Başkan Erdoğan’dan Anlamlı Hediye

’’Yasal, rasyonel kurallara dayanan kurumsal işleyiş kamu hizmetlerinin bütünlüğü ve verimliğini sağlar. Hiyerarşik örgütlenme ise kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bilgiye dayalı denetimi daha olağan kılar. Kamu hizmetinde bulunanların iş etiği konusunda ilave sorumluluk taşıması kurum kültürüne olumlu katkı sunacaktır. Bunun yanında kurumsal değerlerin her bir çalışan tarafından benimsenmesi kurumsal hedeflere ulaşmayı daha kolay ve mümkün kılacaktır. Bu açıdan meslek etiği bir yandan kurumsal kültürü iyileştirirken diğer yandan kurumsal aidiyetleri pekiştirir ve toplumsal refaha katkı sunar. Kamu hizmetinin bir emanet olduğu yaklaşımı, her kamu çalışanına etik davranmak konusunda yön gösterebilir.”