Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından, ‘Dünya Ebeler Günü’ çerçevesinde hazırlanan 2. Yüzyılda Ebelikte Liderlik Sempozyumu gerçekleşti.

Gözden kaçırmayın

Ünsal: "28 Mayıs Azerbaycan’ın bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun" Ünsal: "28 Mayıs Azerbaycan’ın bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından, ‘Dünya Ebeler Günü’ çerçevesinde hazırlanan 2. Yüzyılda Ebelikte Liderlik Sempozyumu gerçekleşti.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, ebelerin özelde kadın ve yenidoğan için olmakla birlikte, aslında genelde sağlıklı bir aile ve toplum, sağlıklı bireyler ve nesillerin ortaya çıkmasında kilit bir rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Kervancıoğlu sözlerinin devamında, “Bu bilinç ile çalışan, iyi eğitim almış ebeleri gayretli çalışmalarıyla ülkemizde anne ve bebek ölümlerinin büyük oranda önlenebileceği bilinmektedir. Ben de bir sağlıkçı olarak aramızda bulunan ebe adaylarına özellikle vurgulamak isterim ki sağlık hizmeti sadece ‘görev’ olarak yapılmayan, içinde mutlaka gönüllülüğün olduğu, özveri isteyen bir hizmet biçimidir” diye konuştu. Günümüzde ebeliğin anne, bebek, aile ve toplum sağlığının koruyucusu olarak çağdaş tıp meslekleri içinde yerini aldığını ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semra Çevik ise, “Dünyada tüm gelişmiş ülkelerde ebeler, normal gebeliklerin teşhisi ve izlemi, normal doğumları yaptırma, antenatal ve postnatal bakım, yenidoğan izlem ve bakımı, kadın, aile ve toplum sağlık eğitimi verme, belirlenen ilaçları ve gebelikte kullanılan tanı yöntemlerinin bir kısmını reçete etme yetkisine sahip olarak çalışmaktadır. Ebelerin hayat kurtaran ve hayat değiştiren potansiyellerine ulaşabilmesi için eğitim ve öğretimlerine, ebe liderliğindeki hizmet sunumuna ve ebelik liderliğine daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Hükümetler ebelik için finansman ve desteğe öncelik vermeli ve ebeleri sağlık politikalarının belirlenmesine dahil etmek için somut adımlar atmalıdır” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmaları sonrasında Doç. Dr. Semra Çevik’in oturum başkanlığını yaptığı sempozyum Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner’in “Ebelik ve Liderlik”, Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’nun “Akademide Yönetici Ebeler” ve Dr. Öğr. Üyesi Ece Kaplan’ın “Yurt Dışı Okullarında Ebelik” konulu sunumlarıyla devam etti.

Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun öğleden sonraki kısmında ise Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya “Bilişim ve Teknoloji Temelli Ebelik”, Doç. Dr. Semra Çevik “Dünyada Ebeliğin Durumu” ve Arş. Gör. Nazlı Akar tarafından “Klinikten Akademisyenliğe” konulu sunum yapılacak.