Eğitimde fark yaratan içerikleriyle 2002’den bu yana Türkiye’de eğitime yön vererek sektöründe lider kurum olmayı başaran Doğa Koleji, 21 yaşında. Doğa Koleji, 21 yılda Türk eğitimine sayısız başarı, ödül ve fark dersleri kazandırdı. Doğa Koleji bugün yaparak yaşayarak ve yaşam boyu öğrenme ile öğrencilerine okul öncesinden üniversiteye kadar hayatlarında başarıyı yakalayacakları donanımı sunuyor. Geleceğin Doğa’sı çünkü; öğrencilerimize yarını inşa edebilmeleri için gereken bilgiyi donanımı bugünden teknolojik alt ve üst yapıyı motivasyonu bugünden sağlıyor. Geleceğin Doğa’sı çünkü; yarının mimarları, mühendisleri, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları, sporcuları, yarın dünyayı değiştirecek nesil Doğa Kolejinde yetişiyor.

Anaokulundan İtibaren Beceri Odaklı Eğitim Anlayışı

Doğa Koleji anaokullarında çocuğun yeni şeylere merakla yaklaşarak çevresindeki her şeyi keşfetmesine olanak sağlanır. Bireysel özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan etkinliklerin yanında sosyalleşmesini, insanlarla yardımlaşmayı ve paylaşmayı destekleyecek ve geliştirecek bir eğitim programı tasarlanmaktadır. Bilişsel ve sosyal gelişim alanların çok hızlı geliştiği bu süreçte güvenli bir ortamda, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde çocuğun kendini keşfetmesini sağlayacak çok yönlü bir eğitim sunarak hayata sağlam bir temelle başlamasını sağlanır.

Tasarlama ve Teknoloji Üretme Becerisi

Doğa Koleji öğrencileri anaokulundan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar. Teknoloji sınıflarında kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini hem bilinçli ve verimli kullanmayı öğreniyor hem teknoloji üretebilecek becerileri kazanıyor

 

Yabancı Dil Eğitimi ile Uluslararası İletişim Becerisi

Doğa Koleji İngilizce eğitiminin akademik müfredatını uluslararası tanınırlığı ile CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) oluşturuyor. Doğa liselerinden mezun olan öğrencilerimiz yabancı dili günlük ve resmî iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerini sağlayacak iletişim becerileri kazanarak dünyanın her yerinde iletişim kurabiliyor, hayatın içinde yer alabiliyor, iş dünyası ve akademik dünyada farklarını ortaya koyabiliyorlar.

Her Alanda Evrensel Sanat Eğitimi

Görsel sanatlar, müzik, drama, beden eğitimi gibi sanatsal ve sportif performans alanlarında yapılan çalışmalar ile öğrencilerimiz akademik yeterlilikleri ile eş zamanlı olarak kültür, sanat ve spor yeterliliklerini de geliştirirler. Yaratıcılıklarının ve özgüvenlerinin geliştirilmesi hedeflenerek sanatsal yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini ifade etmeleri sağlanır. Ulusal ve evrensel sanat akımlarını, sanatçıları ve eserlerini tanıyarak kültürel gelişimleri desteklenir.

Fark Yaratan ve Geleceğe Hazırlayan Akademik Altyapı

Doğa Kolejinde öğrencilerimiz okul öncesinden liseye kadar P4C, Hikâye Sandığı, Düşünmenin Doğası, Ekoloji, Deneylerle Bilim Atölyesi, DOKAP, Yaratıcı Yazarlık, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları gibi derslerle temel derslerde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürürler, içselleştirirler, kendi ilgi ve yeteneklerini geliştirerek geleceğe çok yönlü hazırlanırlar.

Proje Modelli Lise Eğitimi

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde Doğa Koleji proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilginin yanında üst düzey akademik beceriler kazandırmayı hedefler. Merak eden, araştıran, sorgulayan, problem çözen, eleştirel ve yaratıcı düşünen öğrencilerimiz öğrendiklerini bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek projelere yansıtır. Her öğrenci, mezun olmadan önce ulusal veya uluslararası bir proje yarışmasına katılır. Bilimsel süreç becerileri kazanan öğrenciler, üniversitedeki akademik hayata da ön hazırlık yapmış olur.

t-MBA Eğitim Modeli ile Geleceğin Liderleri Doğa'da

Doğa Koleji t-MBA programı (Teenager MBA), İşletme Yüksek Lisans Programı’nın lise düzeyine uygun olarak yapılandırılmış eğitim modelidir. 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanan t-MBA Eğitim Modeli’nin amacı kendini iyi ifade eden, topluma pozitif katkıları olan, özgüvenli ve teknolojiyle barışık girişimciler, sosyal ve yenilikçi liderler yetiştirmektir. t-MBA eğitiminin sonunda öğrenciler dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşlarından biri olan Pearson’ın onayladığı t-MBA diplomasını alarak yurt dışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde de prestijli üniversitelerin sunduğu burs imkanlarından faydalanır. Demokratik bir seçimle oluşturulan t-MBA liderlik akademisinde görev alan öğrencilerimiz okulun karar alma sürecine aktif rol oynarken yürütülen her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize eder.


LGS, YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık için Güçlü Akademik Program

Doğa Koleji öğrencileri LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara, uzman öğretim kadrosu, güçlü ölçme değerlendirme sistemi ve sınav hazırlık yayınları ve dijital yayınlar ile okul saatleri içinde hazırlanıyor. Ortaokulda 7. sınıfta, lisede 11. sınıfta başlayan sınav hazırlık kursları ile öğrencilerimiz ülke çapında derecelere imza atıyor.


21. Yüzyıl Becerilerine Sahip Bireyler Yetiştiren Öncü Rehberlik Programı

Doğa Kolejinde okul öncesinden üniversiteye kadar k12 düzeyinde gelişimsel, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik anlayışı benimsenir. Öğrencilerin akademik olarak güçlü, yaşam becerileri gelişmiş, mutlu ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin kişilik özellikleri ve akademik başarıları öncü rehberlik programında bulunan çalışmalarla duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanır. Güçlü danışmanlık sistemi ile öğrenciler akademik ve sosyal yönden takip edilerek velilere düzenli ve etkili geribildirim verilir.