Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale geliyor

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale geliyor.

Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale geliyor

Elektronik yolla tebligat yapılması hakkında Erzincan Barosu Başkanı Av.Adem Aktürk yaptığı açıklamada "Türkiye Barolar Birliği, avukatlar adına elektronik tebligat adresini oluşturacak.  15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca; 01/01/2019 tarihinden itibaren, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

5. GÜN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK

Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat işlemi, PTT tarafından yürütülecektir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ OLUŞTURACAK

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 06.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 01/01/2019 tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına, her avukatın kimlik numarasına göre elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT’ye başvuracaktır. 

Dolayısıyla avukatlara elektronik tebligat zorunluluğu, yılbaşından itibaren hemen başlamayacak. 

Düzenleme ile getirilen elektronik tebligat adresi olup, daha önce alınmış olan Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) adli işlemlerde geçerliliğini yitirmiş olacaktır.

Avukatlar adına oluşturulan elektronik posta adresinin avukatlara teslimi ise, Türkiye Barolar Birliğince sağlanacak.

Sistemin oluşturulması, işlerliği ve güvenliği yönünden Baromuzca; Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve PTT nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, şu aşamada meslektaşlarımızın yapmaları gereken bir işlem bulunmamaktadır. 

KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA DA ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT YAPILACAK

Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre; tebligatlar aralarında bakanlıkların, mahalli idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerine, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara elektronik yola yapılacak.

Tebligatların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına, Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, baro levhasına yazılı avukatlara, sicile kayıtlı arabuluculara, bilirkişilere, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları, adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimlere de elektronik ortamda yapılması zorunlu olacak.

Gelişen süreçlerle ilgili olarak tarafımızdan bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER