Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi yürütücülüğünde başlatılan, "Yeni Doğan Buzağı İshallerine ve Buna Bağlı Olarak Gelişen Ölümlere Karşı Gebe Hayvanların Aşılanması" projesiyle, hayvan kayıplarının önüne geçiliyor ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Yerelde kalkınmayı destekleyen DEÜ, bölgede hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve hayvan varlığının korunması için bilimsel faaliyetler yürütüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi yürütücülüğünde başlatılan, "Yeni Doğan Buzağı İshallerine ve Buna Bağlı Olarak Gelişen Ölümlere Karşı Gebe Hayvanların Aşılanması" projesiyle, hayvan kayıplarının önüne geçiliyor ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Yerelde kalkınmayı destekleyen DEÜ, bölgede hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve hayvan varlığının korunması için bilimsel faaliyetler yürütüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kiraz ilçesine konumlandırdığı Veteriner Fakültesi ile bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. İzmir’in ilk ve tek Veteriner Fakültesiyle hayvancılık sektörünün beklenti ve taleplerini karşılayan DEÜ, yerelde kalkınmayı bilimsel faaliyetler ile destekliyor. DEÜ, Kiraz ve çevresinde başlattığı ‘Yeni Doğan Buzağı İshallerine ve Buna Bağlı Olarak Gelişen Ölümlere Karşı Gebe Hayvanların Aşılanması’ projesiyle, bölgedeki hayvan varlığının korunmasına büyük katkı sağlıyor. DEÜ Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bülbül’ün proje yöneticisi olduğu çalışma ile şu ana kadar, 160 baş gebe sığırın birinci aşılamaları tamamlanırken, proje bünyesinde DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri de çiftlik ziyaretlerine katılma ve uygulama yapma fırsatı buluyor. Aşı uygulamalarına erişemeyen küçük bütçeli işletmelerin hayvan varlığı kaybının önüne geçilen ‘Yeni Doğan Buzağı İshallerine ve Buna Bağlı Olarak Gelişen Ölümlere Karşı Gebe Hayvanların Aşılanması’ projesiyle, yeni doğan buzağılar da takip edilerek muhtemel kayıpların önüne geçilmesi sağlanıyor. Dokuz Eylül Üniversitesinin yürütücüsü olduğu ve Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılan projenin bu yılın kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

Gözden kaçırmayın

İzmir’e 4 mavi bayrak daha İzmir’e 4 mavi bayrak daha

"Hastalık ve ölüm tablosunun önüne geçmek için de aşılama büyük önem taşıyor"

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut, yeni doğan buzağı ishallerinde E.coli, korona virüsü ve rota virüslerin en önemli etkenler olduğunu belirterek, “Bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlar büyümenin gecikmesine, verim kaybına ve yüksek mortalite düzeyleri nedeniyle önemli ekonomik kayıplara yol açıyor. Hastalık ve ölüm tablosunun önüne geçmek için de aşılama büyük önem taşıyor. Özellikle gebeliğin 3. trimesterinde kullanılan inaktif karma aşılar, meydana gelecek olan verim ve hayvan kaybının önemli ölçüde önüne geçiyor. Mevcut proje ile, fakültemizin bulunduğu Kiraz ilçesi ve yöresinde faaliyet gösteren aile işletmelerindeki gebeliklerinin son aşamasında olan inekleri aşılayarak bölgedeki buzağı ishali kaynaklı kayıpların azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Proje bünyesinde aynı zamanda Veteriner Fakültesi öğrencilerimiz de çiftlik ziyaretlerine katılarak uygulama yapma fırsatı buluyor ve iş hayatına atılmadan tecrübe sahibi oluyor” diye konuştu.