Kastamonu Üniversitesi, Kuzey Makedonya ve Polonya ile birlikte hazırlanan “ECOPRINT in Nature” projesi ile çevre dostu ürünler üreterek, özellikle kadınların girişimcilik yönlerinin ortaya çıkartılmasını sağlayacak.

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ortaklıklar (KA210-ADU) çerçevesinde Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “ECOPRINT in Nature” projesi çevrim içi seminer serisinin ilki 60 kişilik bir katılım ile gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Önder Tor’un moderatörlüğünde Kastamonu Üniversitesi ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nden (SGGW) davetli konuşmacıların bioçeşitlilik, sürdürebilirlik, çevre koruma ve ekolojik farkındalık konularında sunumlarını yaptı.

Seminerde konuşan Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, “Üniversitemizin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak önemli bir misyonu bulunuyor ve bu misyon gereği bu alanlarda araştırma ve ürün geliştirme odaklı nitelik artırma ve kalite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ekolojik yaklaşımlarla çevre dostu ürünlerin üretileceği projemiz ile hedef kitlemiz olan kadınların girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak kendilerini bu alanda geliştirmeyi ve Kuzey Makedonya ve Polonya’daki ortaklarımızla birlikte kültürel ve sosyal etkileşimi de sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Akkuzu ise, “Projemiz ile birlikte çevreci düşüncenin artırılması, ortak değerlere sahip çıkarak iş birliği içerisinde çalışılması ve ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi ön plana çıkarmak istiyoruz. Projemizde yer alacak kadın katılımcıların çevresel sürdürebilirlik çerçevesinde yenilikçi ve üretken yönlerine odaklanarak bölgemizde çevre dostu ürünlerin daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Kara, sunumunda orman ekosistemlerinde biyoçeşitliliğe ve ağaç tür çeşitliliğine değinerek öncelikle ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden bahsetti.

Doç. Dr. Kara, daha sonra ise orman ekosistemlerinde biyoçeşitlilk ve ağaç tür çeşitliliği konusunda orman biyoçeşitliliği sadece ağaçları değil, orman alanlarında yaşayan çok sayıda bitki, hayvan ve mikroorganizmayı ve bunlarla ilişkili genetik çeşitliliği de kapsadığını, biyolojik çeşitliliğe sahip ormanların değişen çevresel şartlarına adaptasyonda genellikle daha başarılı olduklarını, bir ormandaki yaşamın çeşitlilik ve karmaşıklık düzeyi, orman ekosistemlerinin insanlar için sağladığı ürün ve hizmetlerin devamlılığı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Doç. Dr. Kara, ağaç tür çeşitliliği ormanlarda karbon depolamayı, bitki beslenmesini, bitki ve hayvan çeşitliliğini, ekosistemin işleyişini, su kalitesini ve döngüsünü ve meşcere verimliliğini olumlu yönde etkilemekte, küresel ısınmanın ise olumsuz etkilerini azaltabildiğine değindi.

Tüketicilerin özellikle daha az tüketime ve daha fazla geri dönüşüme odaklanması gerekli

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahadır Çağrı Bayram da, “Ormancılık ve Sürdürebilirlik” konusunda seminer sunumunu gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik yaklaşımının en çok uygulandığı alanlardan birinin ormancılık olduğunu vurgulayan Dr. Bayram, sürdürülebilir orman yönetiminin iklimsel denge, ekolojik, sosyoekonomik ve kültürel açıdan ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Orman kaynaklarının artırılması ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik geliştirilen tematik unsurla birlikte ekonomik, çevresel ve sosyokültürel olmak üzere üç önemli hususa vurgu yaptı.

Döngüsel eknominin önemine değinerek, tüketicilerin özellikle daha az tüketime odaklanması ve daha fazla geri dönüşüme odaklanması gerektiğinden bahseden Dr. Bayram, çevre dostu ürünlerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğine de vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi’nin Polonya’daki ortaklarından Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi Orman Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emilia Janeczko ise, çevresel korumanın önemi ile birlikte Polonyalıların bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dr. Janeczko, milli parkların, orman kaynaklarının, doğal anıtların ve canlı türlerinin korunması gerektiğini belirterek, doğa koruma planlarında belirtilen korunması gereken alanlarda canlı türlerine zarar verebilecek faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Aynı üniversiteden diğer konuşmacı Dr. Magorzata Wonicka ise, Polonyalıların ekolojik farkındalığı konusunda seminer verdi. Dr. Wonicka, çevre bilincinin artırılması, çevre ile ilgili eğitimlerin etkinliğinin ve sayısının artırılması, toplumun çevre bilincinin yapılacak bilimsel çalışmalarla takibinin yapılması ve çevresel farkındalık noktasında hem bireysel hem de toplumsal olarak üzerlerine düşenleri yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Seminerin kapanış konuşmasında Dr. Tor, projenin çevre bilinci ve sürdürebilirlik düşüncesini artırarak daha sorumlu üretici ve tüketici olmaları gerektiğini belirterek, katılımcıları şubat ayında yapılacak olan ekolojik ürün temalı ikinci seminere davet etti.