Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İngiltere’de Okulların Yapısı ve İşleyişi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İngiltere’de Okulların Yapısı ve İşleyişi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Paylaşım Toplantıları çerçevesinde Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğu işbirliği ile “İngiltere’de Okulların Yapısı ve İşleyişi” isimli söyleşi gerçekleştirildi. Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Hazır tarafından gerçekleştirilen söyleşide, İngiliz Eğitim Sistemi’nin yapısı ve işleyişi, eğitim müfredatları, eğitim aşamaları, Britanya’nın değerleri ve özel eğitim okullarının yapısı nitelik ve nicelik açısından tartışıldı.

Depremi yaşayan minik Elisa’dan Vali’ye mektup Depremi yaşayan minik Elisa’dan Vali’ye mektup

Hazır, ayrıca müfettişlik ve değerlendirme sisteminin (Ofsted) uygulanması sürecinin okul personeli tarafından nasıl algılandığı örneklerle anlatıldı. İngiltere’de özel eğitim okullarında çalışan Hazır, söz konusu yapı, işleyiş ve deneyimlerini katılımcılara aktardı.