Kira Sözleşmesi Örneği ve Gerekli Tüm Bilgiler

2011 yılında yapılan değişikle birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alınan kira sözleşmelerinde bazı yenilikler yapılmıştır. Kira sözleşmelerinin borçlar kanunu kapsamına alınması sonrası ev kiralama süreci kiracı-ev sahibi ilişkisinden daha çok bir borç-alacak ilişkisine dönüşmüş oldu. Bu durumda öncelikle kira sözleşmesi hakkında bilgi verelim…

BÜSAM Şehir Akademisi'ne kayıtlar başladı BÜSAM Şehir Akademisi'ne kayıtlar başladı

Kira Sözleşmesi Nedir?

Ev sahibi ve kiracı arasında doğabilecek sorunlara karşı bir kira sözleşmesinin varlığı büyük önem taşımaktadır. Türk Borçlar Kanunu Madde-299 kapsamında kira sözleşmesi, “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında zaman zaman çeşitli anlaşmazlıklar çıkıp, kimi zaman bu anlaşmazlıklar mahkemelere taşınabiliyor. Bu sebeple yeni çıkarılan kanunda tartışmalı konulara hakkında daha net maddelere yer verildiği görülüyor.

Kira Artış Oranında Son Durum

Kanun kapsamında kira artış oranı ile ilgili şu ifade bulunuyor: “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir."

Bu maddeden de belli olduğu üzere kira atış oranı üretici fiyat endeksi (2014 itibari ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi "Yİ-ÜFE" olarak değişti) artış oranını geçemeyecek. Yİ-ÜFE’nin “On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı” ve “Yıllık Değişim Oranı” olmak üzere iki oranı bulunuyor. Yargıtay kararına göre yıllık kira artışlarında "Yİ-ÜFE On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı" baz alınıyor.

Kira Sözleşmesi İmzalarken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi ana unsurlar mutlaka yazılmış olmalıdır.
 • Kontratı imzaladığınız kişi, dairenin gerçek sahibi olmalıdır. Kişinin mal sahibi olmadığı bir durum söz konusuysa yasal vekillik olup olmadığını araştırmalısınız.
 • Kira kontratında yer alan adresin kiraladığınız yerin adresi olup olmadığına muhakkak bakmalısınız.
 • Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağı sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 • Depozito ödenecekse neden verildiği ve hangi şartlarda geri alınacağı açıkça yazılmalıdır. Daha sonrasında problem çıkmaması adına bu maddeye özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.
 • Son olarak kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir madde eklenmesi uygun olacaktır. Bu maddenin detaylı yazılması verilen depozitonun geri alınma ihtimalini direkt olarak etkilediği için oldukça önem taşıyor.

Kira Sözleşmesi Koşulları Nelerdir?

Kira sözleşmelerinde yer alan koşullar borçlar kanunda geçen maddelere dayanarak hazırlanır ve neredeyse bütün kira sözleşmelerinde aynı maddeler bulunur. Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukukun genel özeti şeklinde değerlendirebileceğimiz kira sözleşmesi koşullarını özet olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 • Kiralanan, kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 • Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 • Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenir.
 • Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde teknik olanaksızlar hariç yaptıracaktır.