Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi 2021-2022 başvurusu merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Diyarbakır’da proje uygulamaya hak kazanan yatırımcılar belirlendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi 2021-2022 başvurusu merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Diyarbakır’da proje uygulamaya hak kazanan yatırımcılar belirlendi.

Bütçenin daha etkin kullanılması ve verimliliğinin artırılması için Diyarbakır’da 2021-2022 Başvuru Döneminde ilk kez yedek liste uygulaması başlatıldı. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından proje ile ilgili yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020/25 numaralı tebliğ esasında, 14.2 etap için yapılan proje başvurularından, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projeler Bakanlığımıza sunuldu. Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 675 adet proje destekleme dahiline alındı. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 675 adet projenin toplam proje tutarının 15 milyon 948 bin 771 TL, talep edilen hibe miktarı ise 8 milyon 958 bin 397 liradır” denildi.

Gözden kaçırmayın

ERÜ Araştırmacılarına Femaş’tan Cihaz Desteği ERÜ Araştırmacılarına Femaş’tan Cihaz Desteği

Açıklamada, “Bakanlığımızca uygun görülen yatırım projelerine ait asil ve yedek listeler İl Müdürlüğümüz internet sitesi ve ilan panosunda 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren 5 iş günü askıda kalacak. Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini 11 Mayıs 2022 takip eden 10 iş günü içerisinde 11 Mayıs 2022 ile 25 Mayıs 2022 hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapacak. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 25 Mayıs 2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih 25 Mayıs 2022 saat 17.00’ye kadardır. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Belirtilen tarihten sonra sistem kapatılacağından sözleşme imzalamayan yatırımcıların başvuruları bütün sonuçları ile birlikte iptal edilecek. Sözleşme çerçevesinde, yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler, İkametgah belgesi, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti, adli sicil kaydı, alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge ve başvuru aşamasında sisteme yüklenmiş olan tüm belge ve dokümanların asılları ve sistem çıktıları” ifadelerine yer verildi.