Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde ‘Karaman Çevre Çalıştay’ı düzenlendi.

‘Sıfır Atık’ konulu serginin ziyaret edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden program, ‘Sıfır Atık’ konulu video gösterimi ve açış konuşmaları ile sürdü.

“Doğayı tüketme, yok etme, yaşat!”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, "biz neysek doğa o’dur" vurgusu yaparak, “Çevre ve doğal kaynakların döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde korunması, atık suyun sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında arıtılmış atık suların peyzaj ve tarımsal sulama, endütriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar olmak üzere kullanım alanlarının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması önem arz etmekte olup, Bakanlığımız tarafından atık suların arıtılarak yeniden kullanım oranının 2030 yılına kadar yüzde 15 seviyesine çıkarılması hedefine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Unutmayalım biz neysek doğa da o’dur” dedi.

“Sıfır atık hedefimiz çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise, "Bugün burada, Türkiye’nin 2053 vizyonuna odaklanarak, ilimiz özelinde, enerji verimliliği ve sıfır atık hedeflerini ele alacağız. Bu hedefler, ülkemizin çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve toplumsal refahını artırmak amacıyla belirlenmiş önemli bir yoldur. Ülkemiz 2053 hedefinde, yeşil enerji kaynaklarına yatırım yaparak, enerji verimliliğini artırarak ve karbon ayak izini azaltarak bu hedefe ulaşmayı taahhüt etmiştir. Bu kavramlar içerisinde enerji verimliliği, sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun önemli bir parçasıdır. Hem sanayi hem de hane halkı düzeyinde enerji verimliliği artırılarak enerji tüketimi azaltılabilir. Bu kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlar ve çevreye zarar verme potansiyelini azaltır. Bu kapsamda, üniversitemizde kurulmuş olan Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN), Enerji Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile yetiştirdiği Enerji Yöneticileri sayesinde bu amaca katkı sunmaktadır. Ayrıca, sıfır atık hedefimiz de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve ekonomimize katkıda bulunarak yeni istihdam fırsatları oluşturacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN) Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen’in moderatörü olduğu çalıştaya geçildi. Gün boyu devam eden çalıştay da ‘Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık’, ‘Karaman’da Atık Yönetimi Toplama ve Taşıma Sistemleri’, ‘Sıfır Atık Uygulamaları ve Destekleri’ ile ‘İleri Atık Su Arıtma Teknikleri ve Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı’ konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen çalıştay, dinleyicilerin sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Çalıştay’a Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, il ve üniversite protokolü, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.