Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü İsraf Komisyonu, israfın önlenmesi ve tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla OSB Müdürlüğü personellerine yönelik “İsrafla Mücadele” semineri düzenledi.

Komisyon üyelerinden Kütahya OSB Müdürlüğü Satın Alma Birimi Şefi Mustafa Topal ve Harita Mühendisi Baran Zafer Kaya, israfı önlemek için alınabilecek önlemleri detaylı bir şekilde ele aldılar. Üyeler; iş gücü, enerji, su ve geri dönüşemeyecek ürünlerin verimli kullanımı konusunda personeli bilgilendirirken, aynı zamanda israfın ekonomik ve çevresel etkileri üzerinde de durdular.

Seminer sırasında, konuya ilişkin örnek videolar da gösterilerek, uygulanabilir pratik çözümler paylaşıldı. Katılımcılar, yaşantılarında israfı azaltmak için neler yapabileceklerine dair fikirler edinirken, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi konularında daha duyarlı hale geldiler.

Kemah’ta Minibüs Yan Yattı: Sürücü Yaralı Kemah’ta Minibüs Yan Yattı: Sürücü Yaralı

İsraf Komisyonu üyeleri, seminerin amacının sosyal hayatta ve iş yerlerinde israfın azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve personelin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak olduğunu belirttiler. Ayrıca, benzer etkinliklerin düzenli aralıklarla devam edeceği ve sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından daha bilinçli bir yaklaşım benimsemelerine katkı sağlanacağı ifade edildi.