Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, aynı zamanda hafız, müfessir ve İslam Hukuku âlimi olan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım tarafından ‘Matürîdîlik’ sohbetleri başlatıldı.

Kendisi de bir Türkistanlı olan İmam Matürîdî tarafından kurulan itikadi bir mezhep olan Matürîdîlik, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım tarafından dönem boyunca her salı saat 20’00’da Türk Ocağı Konağı’nda anlatılacak. Dün yapılan ilk sohbet, ilgili, meraklı ve kalabalık bir topluluk tarafından takip edildi. Dinleyenler tarafından konu hakkında yoğun soruların sorulduğu sohbet çay ikramıyla geç vakitlere kadar devam etti.

Dün akşam düzenlenen sohbette konuşan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, “Bir Türk âlim olan İmam Matüridi, Ehli sünnet inanç sitemini kuran iki büyük ilim adamından biridir ve Türk dünyasının İslam dinini algılayış biçimini şekillendirmiştir. Diğer büyük alim ise İmam Eş’ari’dir ki, o da Arap dünyasının inanç sistemi üzerinde büyük etkiye sahipti. Aralarındaki en önemli fark akıl ve nakilden/vahiyden hangisinin öncelikli olduğu meselesidir” dedi.

Batılı İslam araştırmacılarının, çoğu yazma İslam eserlerini inceleyip basmalarına rağmen imam Matüridi’nin eserlerini basarak ilim dünyasına sunma konusunda ilgisiz kaldıklarını belirten Yıldırım, “Bunun sebebi, kanaatimizce İslam medeniyetinin kurulmasında büyük katkısı olan akılcı bir İslam yorumunun tekrar canlanmasından duydukları endişedir. Arap dünyasına hakim olan Eş’ari anlayışının Türklerde de yerleşmesini önlemek ve irrasyonel bir din anlayışının önüne geçebilmek için Matüridi araştırmalarına ve bununla ilgili sohbet ortamlarının artırılmasına büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bu yılki Eskişehir Türk Ocağı’nda yapacağımız salı sohbetlerini İmam Matüridi üzerine yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.