Düzce Belediye Meclisi 2024 yılı Şubat ayı birinci oturumunda 20 gündem maddesi, oy birliği ile komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi Şubat ayı birinci toplantısı Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen 20 gündem maddesi oylanarak komisyonlara havale edildi.

Toplantı bir önceki toplantının tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesiyle başladı. Ardından geçilen toplantıda ilk olarak elektronik haberleşme alt yapısı ve geçiş hakkı ücretleri, fen işleri müdürlüğüne ait vergi, harç ve ücret tarifesine ilaveler, kamu ve özel bankalardan kredi talebi maddeleri oylanarak plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Pazaryeri tespiti, Düzce Belediyesi gündüz bakımevi görev yetki ve sorumluluk, çalışma usul ve esasları yönetmeliği, Beçi sapak taksi durağında ticari taksi çalışma hakkı işi konuları ise oy birliği ile Hukuk komisyonuna havale edildi. İmarla ilgili gündem maddelerinin görüşülüp İmar Komisyonuna havale edilmesinin ardından gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı sona erdi.