Hastane afetzedelere sağlık hizmeti veriyor Hastane afetzedelere sağlık hizmeti veriyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, dünyada ve İslam’da insan hakları konusu ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “Modern Dünyada ve İslam`da İnsan Hakları” paneli, Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Panele ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Genel Sekreter Vekili Sadık Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü ÇAKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Beşe’nin yaptığı panelde, Prof. Dr. Gürbüz Özdemir ve Doç. Dr. Fatih Güzel yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, “Bugün, Bilim eşittir sınanabilir, denenebilir bilgidir anlayışına yönelik çelişkileri çokça yaşıyoruz. Bu tanımın içerisinde İslam neden yok. Üniversiteler bir bilim ise bilimin tanımı içerisinde olmayan İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin bu bilim yuvalarının içerisinde ne işi var. Bu çelişkileri ortadan kaldırmak adına bu coğrafyanın sahipleri olarak ya da inanç sistemi farklı olan İslam toplumu olarak bize ezberletilen her şeyi aslında sınamamız, denememiz gerekir. Bana göre İslam eşittir, bilimdir. Bir başka deyişle bilimin lokomotifi aslında İslam’dır. İslam ve bilim arasında bir ayrılık farklılık yoktur. Yani bugün panel konumuz olan insan hakları ile ilgili tüm detayları Peygamberimizin yaşamında bulabiliriz. Bilime ve insan haklarına ilişkin ne varsa İslam dininin içerisinde ve felsefesinde mevcuttur” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ın konuşması sonrası ÇAKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, “Modern Dünyada İnsan Hakları” başlıklı sunumunu ve ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güzel, “İslam`da İnsan Hakları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Panel, katılımcıların panelistlere konuya ilişkin sordukları sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.