Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz önüne alınarak yapılan THE 2022 Yılı Etki Sıralamasında katıldığı her kategoride dereceye girdi.

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2022 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı. OMÜ, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve 2020 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2022 Yılı Etki Sıralamasında, önceki yıllarda gösterdiği performansını 13 kategoride daha da geliştirerek katıldığı her kategoride dereceye girdi.

THE, araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört temel alanda geniş kapsamlı ve dengeli kıyaslamalar yapabilmek için özenle belirlenmiş göstergeler kullanıyor. OMÜ, 106 ülkeden/bölgeden 1406 üniversitenin dereceye girebildiği ve Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022 / Impact Rankings 2022 olarak adlandırılan ve bu yıl dördüncüsü yayınlanan listenin müdavimleri arasında yer alıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100 üzerinden 55.7 genel puanla genel sıralamadaki 1406 üniversite arasında 801-1000 aralığında yer aldı.

OMÜ’nün dereceye girdiği kategoriler

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kategorileri hedefleri kapsamında Yoksulluğa Son kategorisinde üniversitelerin yoksulluk konusundaki çalışma ve araştırmalarını, bölgedeki yoksul öğrenciler ve vatandaşlara verdikleri desteği inceleniyor. 89 ülke ve bölgeden toplam 769 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ 35,1 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

Açlığa Son kategorisinde üniversitelerin açlıkla ilgili araştırmalarını, gıda sürdürülebilirliği konusundaki öğretilerini, bölgesel açlık ve gıda atıklarıyla mücadele etme kararlılıkları inceleniyor. 79 ülke ve bölgeden toplam 553 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 60,6 puanla 101-200 aralığında yer aldı.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde üniversitelerin temel hastalıklar ile ilgili araştırmalarını, sağlık sektörüne, öğrencilerin ve personelin sağlığına ilişkin verdiği destekleri inceleniyor. 98 ülke/bölgeden toplam 1101 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 61,9 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

Nitelikli Eğitim Kategorisinde üniversitelerin okul öncesi eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye katkısını, pedagoji araştırmalarını ve kapsayıcı eğitime olan bağlılıkları inceleniyor. 106 ülke/bölgeden toplam 1180 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 46,2 puanla 601 - 800 aralığında yer aldı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde 29,5 puanla 601-800 aralığında yer aldı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde üniversitelerin cinsiyet eşitliği konusundaki araştırmalarını, politikalarını ve kadınların iş hayatında güçlendirilmesine ilişkin kararlılıkları inceleniyor. 101 ülke/bölgeden toplam 938 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 29,5 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

Temiz Su ve Sanitasyon kategorisinde üniversitelerin su ve su kullanımına ilişkin araştırmalarını, ve herkes için sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma kararlığını inceleniyor. 82 ülke/bölgeden toplam 634 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 32,3 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde üniversitelerin enerji ile ilgili araştırmalarını, enerji kullanımlarını, enerji politikalarını ve herkes için enerji verimliliğini sağlama ve teşvik etme konusundaki kararlığı inceleniyor. 85 ülke/bölgeden toplam 705 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 39,6 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisinde üniversitelerin ekonomi araştırmalarını, istihdam uygulamalarını ve istihdam edilen öğrencilerin oranını inceleniyor. 95 ülke/bölgeden toplam 849 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 38.7 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde üniversitelerin endüstri, inovasyon (yenilik) konusundaki araştırmalarını, patent ve yan/bağımsız şirket sayısını ve endüstriden elde ettikleri araştırma gelirlerini inceleniyor. 86 ülke/bölgeden toplam 785 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 38.4 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisinde üniversitelerin toplumsal eşitsizliklerle ilgili araştırmalarını, ayrımcılıkla ilgili politikalarını ve az temsil edilen gruplardan personel ve öğrenci istihdam etme ve güçlendirme kararlılığı inceleniyor. 93 ülke/bölgeden toplam 796 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 31,9 puanla 601+ segmentinde yer aldı.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorisinde üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmalarını, sanatın ve kültürel mirasın sorumlusu olarak rollerini ve sürdürülebilirliğe yönelik iç yaklaşımları inceleniyor. 89 ülke/bölgeden toplam 783 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 39,7 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

Sorumlu Üretim ve Tüketim kategorisinde üniversitelerin sorumlu tüketim konusundaki çalışmalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin yaklaşımları inceleniyor. 83 ülke/bölgeden toplam 604 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 32,1 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

İklim Eylemi kategorisinde üniversitelerin iklim değişikliği konusundaki araştırmalarını, enerji kullanımlarını ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmeye ilişkin hazırlık faaliyetleri inceleniyor. 89 ülke/bölgeden toplam 674 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 15,3 puanla 601+ segmentinde yer aldı.

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar kategorisinde üniversitelerin barış ve adalet konusundaki araştırmalarını, akademik özgürlük politikalarını ve bunlarla ilgili yönetişim kurumlarına danışman olarak katılımı inceleniyor. 97 ülke/bölgeden toplam 809 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 33,9 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

Amaçlar için Ortaklıklar kategorisinde üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için küresel ortaklık, iyi uygulamaların teşviki ve verilerin yayınlanması konusundaki desteklerini daha kapsamlı şekilde inceleniyor. 108 ülke/bölgeden toplam 1438 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 42,5 puanla 801-1000 aralığında yer aldı.