Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Osmanlı tarihine kaynaklık eden "İlk Anonim Tevârih-i Âl-i Osman Edirne Nüshası" isimli eseri yayınladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Osmanlı tarihine kaynaklık eden "İlk Anonim Tevârih-i Âl-i Osman Edirne Nüshası" isimli eseri yayınladı.

Osmanlı tarihinin kuruluş ve yükseliş dönemlerine kaynaklık eden ilk yazılı eser Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından yayımlandı. SCÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Yüksel, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Delice ve doktora öğrencisi Dahiye Karagülle tarafından yapılan çalışma ile İlk Anonim Tevârih-i Âl-i Osman Edirne Nüshası isimli eser SCÜ Matbaası tarafından basıldı.

İlk Anonim Tevârih-i Âl-i Osman

Prof. Dr. Yüksel yaptığı açıklamada, “Bu eserin İlk Anonim Tevârih-i Âl-i Osman olduğu kanısına meçhul müellifin ’Benden önce, Tevârih-i Âl-i Osman’ı hiç kimse mufassal ve muhtasar dememiştir’ ifadesinden dolayı varılmıştır. Diğer Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış metinlerde olduğu gibi harekeli olarak kaleme alınan bu metnin daha önce Halil Erdoğan Cengiz’in de işaret ettiği gibi dil ve üslup bakımından Âşıkpaşazade’den ve Oruç Beğ’den daha eski olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Meçhul müellifin az önce zikrettiğim ifadesi ciddiye alınması gereken bir ifadedir. Günümüzde kitap yazacak birikim ve düzeydeki bir insanın rastgele böyle bir ifade kullanmayacağı gibi o devirde de hele tarih gibi özel bir ihtisas ve doküman gereken bir alanda böylesi bir cümle ile işe girişmesi mümkün değildir" dedi.

Orijinal metin 1422 Düzmece Vakası ile bitti

Eserin muhtevası hakkında da bilgi veren Yüksel, eserin 1288 yılıyla başladığını ve 1514 yılıyla son bulduğunu fakat orijinal metnin 1422 Düzmece Vakası ile bittiğini, bundan sonra devam eden metnin zaman içerisinde birileri tarafından sürdürüldüğünün anlaşıldığını söyledi.

Gözden kaçırmayın

Turizmci ’bayram’ edecek Turizmci ’bayram’ edecek

Prof. Dr. İbrahim Delice ise, “Türk kültürünün kayıp bir hazinesini ortaya koyduğu, beni de bu çalışmaya ortak ettiği için Hasan Hocama ve Üniversitemiz yönetimine teşekkür ediyorum. Bu çalışma ile birlikte kütüphanelerde olmayan nüsha tıpkıbasımla çoğaltılmıştır. Artık, Tevârih-i Âl-i Osmanların ilki bu kitapla birlikte bin nüshayı bulmuş oldu” diye konuştu.