Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Özarslan'ın mesajı şu şekildedir: "Cumhuriyetimiz, tam yüzyıl önce Atatürk'ün Nutuk'ta ifade ettiği gibi, "ortada bir avuç Türk'ün barındığı ata yurdu (Anadolu'da)" kuşatılmış, millî varlığına kastedilmiş, aynı zamanda uygarlıkça geri bırakılmış Türk ulusunun bağımsızlık ve uygarlık savaşının tüm dünyada saygı ile anılan başarısının adıdır. Bütünüyle bakıldığında Türk İnkılabı diye ifade edilen bu büyük savaş, tüm mazlum milletler ile uygarlık taraftarı her ulusun savaşıdır. Bu bakımdan Türk inkılabı ulusal olduğu kadar evrenseldir ve tüm insanlığa hitap etmektedir.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Osmanlı hükümetinin Mondros Ateşkesi ve Sevr Antlaşması ile Dünya Savaşı'nın galip devlerinin teslim şartlarını kabul etmesiyle başlayan emperyalist işgaller sonucunda fiilen bağımsızlığı ortadan kalkan Türk ulusu "uçurumun kenarına" sürüklenmişti. Türk ulusu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi "beşikteki bebekten mezardaki otlara" kadar her şeyin solduğu, Asya'ya sürülmesi projelerinin hazırlandığı, "Türkiye artık yaşayamaz" denildiği bir çağı yaşıyordu.

İşte Büyük Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı, Batılıların "Hasta Adam" dedikleri yorgun ve bitkin düşmüş feodal bir toplumdan ulus inşa etmiştir. Siyasi ve iktisadi yabancı boyunduruğu altındaki yarı sömürge bir imparatorluktan bir ulus devlet yaratmıştır. İmtiyazlı bir zümrenin elindeki idareyi, iktidarın gerçek ve asli sahibi olan ulusa vermiştir. Tebaadan anayasal vatandaşı, kuldan hür bireyi yaratmıştır. Cumhuriyet, statik yarı teokratik yapıdan hak ve özgürlüklerin teminatı olan ve evrensel ilkeleri esas alan laik düzene geçiştir. Özetle hedefi çağdaşlaşmak olan Cumhuriyetimiz, bu coğrafyada Türk ulusunun özü, varlık nedenidir.

Yüzüncü yılında bugün herkese düşen görev, 20. yüzyıl başlarında Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk ulusunun önüne düşerek çok büyük zorluklarla ve büyük bedeller ödeyerek inşa etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi ve idealleri doğrultusunda payidar kılmaktır. Çünkü Cumhuriyet ve onun kurucusu Atatürk Türk'ün bağımsızlığını, onur ve erdem mücadelesini, emeğini, alın terini, uygarlık değerlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyetimiz ve onun kurucu babası Atatürk'ümüzü hakkıyla anmak Türk ulusunun vefa ve namus borcudur.

Bu vesileyle ulusumuzun, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ü, onun dava arkadaşlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, hürmet ve minnetle anarken; Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet! " dedi.