Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), doğal gazın özel bir işlemle sıvılaştırıldığı bir yakıt türüdür. Doğal gazın ana bileşenleri metan, etan, propan ve bütan gibi hidrokarbonlardır. LPG, bu hidrokarbonlardan özellikle propan ve bütanın ayrıştırılması ve sıvılaştırılmasıyla elde edilir.

Ankara Ambar Firması Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Ankara Ambar Firması Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

LPG'nin sıvılaştırılması, doğal gazın hacmini azaltmak ve taşıma ve depolama amacıyla kullanılabilir hale getirmek için yapılır. Doğal gazın sıvılaştırılması, basınç ve soğutma işlemlerini içerir.

İlk aşamada doğal gaz, yüksek basınç altında sıkıştırılarak hacmi azaltılır. Daha sonra gaz, -160°C civarında çok düşük sıcaklıklara soğutulur. Bu düşük sıcaklık, doğal gazın sıvı hâle geçmesini sağlar. Sıvılaştırılmış doğal gaz, daha sonra depolanabilir veya taşınabilir tanklarda saklanabilir.

LPG, doğal gazın yoğunluğunu artırarak büyük miktarda enerjiyi daha küçük bir hacimde depolama avantajı sağlar. Bu, doğal gazın uzak bölgelere taşınmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, LPG'nin yanma özellikleri doğal gazın yanma özellikleriyle benzerdir, bu da çevre dostu bir yakıt olarak kabul edilmesini sağlar.

Sıvılaştırılmış petrol gazı, evlerde ısıtma, mutfakta pişirme, sanayi uygulamaları, taşıtların yakıtı ve enerji üretimi gibi birçok alanda kullanılır. Ayrıca, bazı ülkelerde doğal gazın sıvılaştırılmasıyla elde edilen LPG, otogaz olarak da bilinen taşıt yakıtı olarak kullanılır.

LPG Haberleri İçin Tıklayın!

LPG’nin doğalgazdan nasıl ayrıştırılır?

LPG’nin doğal gazdan ayrıştırılması işlemi genellikle bir tesis veya tesis kompleksi içerisinde gerçekleştirilir. İşte genel olarak LPG’nin doğal gazdan ayrıştırılma sürecinin adımları:

  1. Gaz Çıkarma: Doğal gazın çıkarıldığı gaz kuyularından başlar. Gaz kuyuları genellikle yeraltında bulunur ve doğal gazın yüzeye çıkarılması için kuyu açma ve gaz çıkarma işlemleri yapılır.
  2. Gaz Akışı: Gaz kuyularından çıkan doğal gaz, bir boru hattı ağı veya gaz toplama merkezi gibi altyapı sistemleri aracılığıyla bir araya getirilir. Bu sistemler, doğal gazı toplar ve bir noktada birleştirir.
  3. Hidrokarbon Ayırma: Doğal gaz, LPG'nin ana bileşenlerini oluşturan hidrokarbonlardan oluşur. Bu aşamada, doğal gaz, hidrokarbon bileşenlerini ayrıştırmak için bir işlem olan fraksiyonel distilasyon veya kriyojenik işlem gibi yöntemler kullanılarak işlenir.

●      Fraksiyonel Distilasyon: Bu yöntemde, doğal gaz basınçlı bir ortamda tutulur ve yavaşça ısıtılır. Farklı kaynama noktalarına sahip hidrokarbonlar, belirli sıcaklık aralıklarında ayrışır ve buharlaşır. Buharlaşan hidrokarbonlar daha sonra ayrı toplayıcılar tarafından yakalanır.

●      Kriyojenik İşlem: Bu yöntemde, doğal gaz çok düşük sıcaklıklara soğutulur (-160°C civarı). Bu düşük sıcaklık, hidrokarbonları sıvı hâle getirir ve ayrıştırır. Daha sonra sıvılaşan hidrokarbonlar, ayrı toplayıcılar kullanılarak yakalanır.

  1. Bileşen Ayırma: Hidrokarbonlar ayrıştırıldıktan sonra, genellikle propan, bütan ve diğer bileşenleri elde etmek için bir dizi işlem uygulanır. Bu işlemler, gazın basınç düzenlemesi, soğutma, kompresyon ve fraksiyonel distilasyon gibi adımları içerebilir. Bu adımlar, LPG'nin istenilen bileşenlerini izole etmeyi sağlar.
  2. Sıvılaştırma: İzole edilen bileşenler, daha sonra sıvılaştırma işlemi için hazır hâle getirilir. Bu, bileşenlerin basınç altında sıkıştırılması ve soğutulması anlamına gelir. Bu işlem, bileşenlerin sıvı hâle geçmesini sağlar ve LPG'yi oluşturur.
  3. Depolama ve Taşıma: LPG, sıvılaştırıldıktan sonra genellikle özel tanklar veya tankerlerde depolanır ve taşınır. Bu tanklar, LPG'nin düşük sıcaklıkta ve basınç altında kalmasını sağlar. LPG, taşıma sırasında veya depolama tesislerinde kullanılmak üzere gelecekteki kullanımlar için saklanır.

Daha Fazla Bu Tarz Haber ve Bilgi İçin https://www.paradurumu.com u takip edebilirsiniz.