Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri tarafından su kıtlığına dikkat çekmek için broşür ve su dağıttılar.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri tarafından su kıtlığına dikkat çekmek için broşür ve su dağıttılar.

Çukurca’da dev çekirge görüntülendi Çukurca’da dev çekirge görüntülendi

Kirletilen, israf edilen hızla su kılığına gittiğimiz bu yıllarda suyun önemine dikkat çekmek toplumda duyarlılığı artırmak için öğrenciler kolları sıvadılar.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri Oltu caddelerinde ve kalabalık mekanlarda suyun önemini anlatmak halkı bilinçlendirmek için broşür ve su dağıttılar.

Suyun temel yaşam kaynaklarından biri olarak sayıldığını dikkat çeken öğrenciler, “Zira insan vücut fonksiyonlarının tümünde suya ihtiyaç duyuluyor. Genel olarak bütün canlılarda olduğu gibi insan yaşamı için de bu denli önemli olan suyun küresel ölçekte tüketiminin her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Bununla birlikte küresel ısınma, iklim değişikliği, olağanüstü hava olaylarının daha sık görülmeye başlanması, su kaynaklarının kirlenmesi ile birlikte temiz su kaynaklarının tükenişine şahit oluyoruz. Yapılan değerlendirmeler dünya ülkelerinin üçte birinin suya erişiminin hiç olmadığı ya da çok kısıtlı olduğunu ortaya koymaktadır. Su kaynaklarının azalmasının göç ve salgın hastalıklar gibi birçok olumsuz etkilerinin olduğu da görülmektedir” dedi.