banner335

Hibeli Süt Soğutma Tankı Dağıtımı Yapılacaktır

Erzincan İlinde Merkez ve tüm ilçelerdeki köylerde Çiğ Süt Toplama Lojistiği oluşturulması kapsamında; Erzincan İl Özel İdaresi tarafından %75 hibeli Süt Soğutma Tankı dağıtımına tüm ilçelerdeki köylerde başvuru yapabilecektir.

Hibeli Süt Soğutma Tankı Dağıtımı Yapılacaktır

Erzincan İlinde Merkez ve tüm ilçelerdeki köylerde Çiğ Süt Toplama Lojistiği oluşturulması kapsamında; Erzincan İl Özel İdaresi tarafından %75 hibeli Süt Soğutma Tankı dağıtımına tüm ilçelerdeki köylerde başvuru yapabilecektir. 

Bu amaca yönelik olarak proje hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar.  Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Yatırımcı ve Danışma Biriminden gerekli bilgileri alabileceklerdir. 

Proje başvuruları; yayımlanan şartlara uygun olarak hazırlanarak, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne en geç 01.03.2019 tarihi saat 17:00' a kadar yapılacaktır. 

Proje şartları ve ekleri aşağıdadır. 

Başvuracak kişi ve kuruluşlar 

(1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine (DSYB) üye olmak şartıyla; 

a)  Gerçek ve tüzel kişiler, 

b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, 

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

 2. Hayvancılık işletmesinde en az 10 baş sağmal ineğe sahip olmak 

 3. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak 

 4. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak   karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken %   25 oranındaki katkı payının kendi temin etmekle yükümlü ve sorumlu   olduğunu finansmanında kamu kaynakları kullanılmayacağını taahhüt   etmek 

 5. Süt tankını aldıktan sonra projeye başvuru tarihinde üzerinde kayıtlı   sağmal hayvan sayısı kadar hayvan başına toplam 800(sekiz yüz) litre   sütü Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine vereceğini(mücbir   sebepler hariç) taahhüt etmek 

  6. İmzalanan taahhütnamedeki şartlara (mücbir sebepler hariç) uymak 

BAŞVURULARIN ALINMASI; 
Başvuru Süreci Ve Şekli Başvuru Zamanı: 

Bu proje kapsamında hazırlanan Süt Soğutma Tankı alım başvuruları, şahsen 01.03.2019 tarihine kadar Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılır. 

Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi: 

(1) Bu Proje kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne veya Proje ekibine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler. 

(2) Proje ekibi tarafından verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz. 

(3) Proje ekibinin yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur. 

(4) Yatırımcılar, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan İl Özel İdaresi internet sayfasından temin edebilirler. 

Başvuru Şekli: 

(1) Başvurular, 300 lt' lik Süt Soğutma tankı alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, proje dosyasında yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır. 

(2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilir. 

Başvuruda İstenen Belgeler (Hibe Başvuru Formunun Ekleri) :

1. Proje başvuru formu,

2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, hayvan varlığını gösterir belge,

3. İşletme tescil belgesi,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Taahhütname,

6. Var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,

7. Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu,

8. Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge,

9. Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge,

10. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri,

11. İyi tarım, organik tarım uygulayıcısı ise belgesi başvuru dilekçesi ile birlikte dosya içinde teslim edilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER