Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un 2024-2028 döneminde gelişme eksenlerine yön verecek olan “TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı” il çalıştayları, Çankırı’da başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Kuzey Anadolu kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 27-29 Haziran tarihlerinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde sürecek Bölge Planı İl Çalıştayları başladı. Bölgedeki kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 27 Haziran’da Çankırı’da başlayan il çalıştayları Kastamonu’da devam edecek ve 29 Haziran’da Sinop ile sona erecek.

Çalıştayda katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 7 teknik olan ekonomik göstergeler, rekabet gücü ve yatırım ortamı, nüfusun genel durumu ve beşeri sermaye, sosyal kalkınma, yaşam kalitesi, erişilebilirlik ve altyapı, doğal ve tarihi değerler, kültür, turizm, iklim değişikliği ve çevre - afet riskleri ve tarım ve kırsal Kalkınma masada bir araya gelerek katılımcılar, konularına ilişkin fikirlerini ortaya koyacak.

Millet Kıraathanesi’nde yapılan Bölge Planı Çalıştayında konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Ortaya iyi bir şey koyalım. İyi olmadığını düşünmediğimiz şeyin altına imzamızı atmayalım. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz. Kırsal ölüyor maalesef. Ortada ciddi bir sosyolojik değişim var. İnsanlar daha büyük yerlerde yaşamak için psikolojik bir gereksinim hissediyor. Sürekli olarak bir kayış var. Nüfusun tutulması ve bir miktar nüfusun geri çekilmesi üzerine belki adımlar atabiliriz. Tüm katılımcılarımızdan isteğimiz varsa orijinal bir şey sunalım. Yoksa sunmayalım. Hibe verelim, teşvik verelim gibi bir şey yazmayalım. Şu denenebilir diyeceksek onu söyleyelim. Az, öz, hedefe yönelik, uygulanabilir ve yenilikçi şeyler özellikle kırsal kalkınmaya yönelik önerilerinizi istiyoruz. Kırsal ilgili olarak yapacağımız çalışmalar çok önemli. Yeni bir üretim modeline dönebiliriz. İl Göç Müdürümüz de burada. İldeki Afganlar olmasa hiçbir çobanın olmayacağı, tarımda çok ciddi problem yaşayacağımız ortada. Bununla ilgili reformlar olabilir. İnşallah güzel bir rapor olur” dedi.

"Yerel yönetimlerin çok büyük öneminin olduğunu biliyoruz"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise "Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yerel yönetimlerin çok büyük öneminin olduğunu biliyoruz. Bu anlamda yerel yönetim olarak, belediye olarak, strateji planımızı yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler sadece mevcut coğrafyadaki kaldırım, asfalt, ulaşım, imar bu konularla alakalı her ne kadar hizmet etsek de buradaki bütün paydaşlarımızla beraber direkt sanayiyi getirebilirsiniz ama bizim bunun altyapısını hazırlayabilmemiz lazım. Altyapıdan kasıt ulaşım, konaklama. Bu da istihdamı etkileyecektir. Bugün Çankırı Belediyesi olarak 30 dönüm yağlık ayçiçeği dikimi yaptık. 260 dönüme yakın buğday üretimi yapıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla coğrafi işaretli olmak üzere kendi ürünlerimizi üretir hale geldik. Daha da geleceğiz inşallah. Derdimiz bunları üretip para kazanmaktan ziyade sanayicinin, üreticinin önünü açabilmek, örnek teşkil edebilmek. Yaşanılabilir, daha konforlu bir Çankırı’yı gerçekleştirebilirsek nüfusa, yerleşkedeki o aidiyet duygusuna, doğal olarak da ekonomiye çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Saha çalışmalarımıza Çankırı ilimizde başlamış bulunmaktayız"

KUZKA Genel Sekreteri Emre Genç ise bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasını, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilerek ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanmasını hedefleyen bölge planlarının yenilenmesi için çalışmalara başlandığını belirterek, "Sosyo-ekonomik planlama hiyerarşisinde ülke kalkınma planlarından sonra en üst düzey strateji dokümanları olan bölge planları, bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırmıştır. 2023 yılı sonrası için ülke genelinde ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak bölge planlarının koordinasyonu görevi merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına; yerel düzeyde ise Bakanlığın yönlendirmeleri çerçevesinde kalkınma ajanslarına verilmiştir. Yılsonuna kadar kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde oluşturulması hedeflenen, 2024-2028 yıllarını kapsayacak TR82 Bölge Planı hazırlık çalışmaları ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecektir. Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz çalıştay ile saha çalışmalarımıza Çankırı ilimizde başlamış bulunmaktayız. Geçmiş yıllarda edinilen 2 bölge planı deneyimimizi yeni plan dönemine yansıtarak illerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu çerçevede, şehrimizin sorunlarına çözüm bulmak ve potansiyelinden daha etkin faydalanmak amacıyla kamu-özel-sivil toplum kuruluşlarımız da dahil olmak üzere toplumun her kesiminden gelecek somut proje program önerilerini bölge planımıza yansıtmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile Ajansımızın resmi internet sitesinde yer alan öneri formunu doldurmanızı ve çevrenizde bu konuda farkındalık oluşturmanızı istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.