7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Paylaşım Toplantıları çerçevesinde Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğu işbirliği ile “Davranışcılıktan Bağlantıcılığa Öğrenme’’ isimli söyleşi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Paylaşım Toplantıları çerçevesinde Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğu işbirliği ile “Davranışcılıktan Bağlantıcılığa Öğrenme’’ isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Kocaeli’de dikkat çeken sünnet düğünü, siyasiler akın etti Kocaeli’de dikkat çeken sünnet düğünü, siyasiler akın etti

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Durmuş Burak tarafından gerçekleştirilen söyleşide kavramsal, kuramsal, epistemolojik olarak öğrenme olgusu hakkında bilgiler verildi. Dr. Durmuş Burak, Öğrenme kuramlarının temelleri, eğitim-öğretim hizmetleri ve öğretmen rolleri bağlamında değerlendirme yaparak, geçmişten bugüne öğrenme paradigmalarındaki değişim davranışçılık, bilişselcilik ve yapılandırmacılık kuramları temelinde sunulurken dijital çağın ihtiyaçlarından doğan yenilikçi bir öğrenme kuramı olan bağlantıcılık tanıtıldı.

Söyleşiye bağlantıcılık öğrenme kuramı bağlamında geleceğin öğretmenlerinin kimler olacağı ve nasıl bir role bürüneceği tartışması ile son verildi.